Arhivă

Arhivă pentru august, 2023

Concurs de fotografie BiblioBicicleta 2023

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov vă invită să participaţi la concursul de fotografii BiblioBicicleta, concurs cu premii, ce se va desfăşura între 16 august – 13 noiembrie 2023.

Tema

Concursul BiblioBicicleta are drept scop promovarea bibliotecii și lecturii, a culturii, în general, precum și a mersului pe bicicletă, şi doreşte să stimuleze participanţii să descopere relaţiile dintre bibliotecă, ciclism şi cultură, din unghiuri inedite. Imaginile trebuie să surprindă în acelaşi cadru o instituţie culturală (bibliotecă, librărie, muzeu, sală de concerte/spectacole, galerie), precum şi bicicletă(e), şi trebuie să fie însoţite de un text de maxim 100 cuvinte în care fotograful detaliază ce înseamnă respectiva instituţie şi bicicleta pentru el.

Cine poate participa

Concursul se adresează tinerilor, de nivel liceal şi adulţilor consumatori de artă şi cultură şi iubitori de ciclism, din judeţul Braşov.

La concurs nu pot participa membrii organizatorului şi rude de gradul I al acestora (soţ/soţie, frate/soră, fiu/fiică, mamă/tată).

Premii

Premiul I – 600 lei sumă net

Premiul II – 500 lei sumă net

Premiul III – 400 lei sumă net

Trei menţiuni speciale în valoare de câte 100 lei fiecare.

Reguli şi condiţii de participare

Participarea înseamnă acceptarea regulamentului.

Fotografiile vor fi trimise online la biblgb@rdsmail.ro, subiect Concurs BiblioBicicleta până la data de 13 noiembrie 2023 inclusiv, orele 16,00.

Fotografiile trebuie să fie clare, de bună calitate, să respecte tema concursului (incluzând cele două elemente, instituţia culturală şi bicicleta, în aceeaşi imagine) şi condiţiile tehnice.

Fiecare participant poate trimite maxim 2 fotografii.

Participanţii vor comunica numele complet, adresa de e-mail şi un număr de telefon şi vor completa anexele 1, 2, 3 (care se află în continuarea regulamentului).

Este interzisă trimiterea de imagini pentru care participanţii la concurs nu au drept de autor şi proprietate, neaparţinându-le.

Specificaţii tehnice

Dimensiunea minimă a imaginii 3,5 MB

Rezoluţie: minim 3000 px pe latura mare, latura mică să fie proporţională

Fotografiile trebuie să fie la rezoluţie de print, calitate 300 dpi

Formatul de fişier: jpg. Fotografiile pot fi color sau alb-negru

Prelucrarea pozelor se acceptă la nivel de corecţii de bază (contrast, levels, unsharp, wb. etc.) cu condiţia să nu se îndepărteze mult de aspectul de bază

Intervenţiile creative asupra fotografiilor, de tip colaje, se acceptă atâta timp cât se respectă tematica concursului

Pe fotografii nu se vor aplica însemne ce indică proprietatea (©, watermark), nici rame sau alte efecte vizuale/filtre care modifică aspectul natural al imaginii.

Fotografiile vor fi însoțite de:

Formularul de înscriere completat – Anexa 1

Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate de titular/părinte/tutore legal (pentru cei sub 18 ani), scanate şi atașate e-mail-ului de înscriere – Anexa 3.

Validitate

Pentru ca participarea să fie considerată validă, fotografiile trimise trebuie să respecte tema concursului, respectiv cerinţa să conţină ambele elemente – instituţia culturală şi bicicleta – în aceeaşi imagine, să întrunească criteriile tehnice și să se încadreze în termenul limită de trimitere, respectiv 13 noiembrie 2023, orele 16.00.

Nu vor fi acceptate fotografiile care:
· Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator
· Promovează orice fel de discriminare, consum de substanțe interzise, tutun și alcool

· Includ persoane identificabile (au fața vizibilă) care nu și-au oferit consimțământul pentru a apărea în imagini
·  Nu aparţin concurentului
· Conțin publicitate

Drepturile și obligațiile organizatorului:

– Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba în concurs fotografiile care nu se încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere;

– Organizatorul îşi rezervă dreptul de a realiza un album cu fotografiile din concurs pe contul său de facebook, făcându-le cunoscute într-o expoziţie online;

– Organizatorul se obligă să păstreze fotografiile în arhiva sa pentru scopuri educaţionale şi necomerciale;

– Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine exclusiv celui care a trimis fotografia.

Drepturile și obligațiile participanților:

– Să se înscrie în concurs folosind date de contact valide și complete (nume persoană, e-mail și mobil), astfel încât să poată fi contactați de organizator în cazul câștigării concursului;

– Să fie de acord să primească mesaje informative legate de concurs din partea organizatorului;

– Să fie de acord să cedeze exclusiv în favoarea organizatorului toate drepturile de autor asupra fiecărei fotografii trimise, pe o perioadă de 9 luni, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de pe mapamond;

– Să fie de acord ca, după expirarea acestei perioade de 9 luni, să cedeze în favoarea organizatorului drepturile de difuzare, neexclusiv, pentru scopuri educaţionale şi necomerciale.

Calendar concurs:

– Lansare concurs: 16 august 2023

Perioada de realizare și înscriere a fotografiilor în concurs: 16 august – 13 noiembrie 2023, orele 16,00

 Jurizare: 14-16 noiembrie 2023

– Anunțarea câștigătorilor: 17 noiembrie 2023

– Confirmarea acceptării premiului: 20 noiembrie 2023

– Anunțarea oficială a câștigătorilor pe site-ul bibliotecii: 21 noiembrie 2023

– Difuzarea fotografiilor: 22 noiembrie 2023

Jurizare:

Juriul va fi compus din membrii organizatorului.

Juriul va evalua fotografiile înscrise în concurs pe baza următoarelor criterii:

– respectarea tematicii şi cerințelor impuse de regulamentul concursului (50%);

– originalitate şi creativitate (30%);

– elementele tehnice ale fotografiilor (20%)

Acordarea și anunțarea premiilor

Premiile concursului se vor acorda în urma jurizării din perioada 14-16 noiembrie 2023.

Rezultatele vor fi anunțate la data de 17 noiembrie 2023 și vor fi comunicate tuturor participanților.

Câștigătorii vor trebui să confirme acceptarea premiului până la data de 20 noiembrie 2023 inclusiv.

Pe site-ul bibliotecii se vor anunța câștigătorii pe data de 21 noiembrie 2023. Câștigătorul care nu poate fi contactat telefonic va pierde premiul. În acest caz, premiul va fi acordat participantului care urmează în clasament.

După confirmarea acceptării premiului, câștigătorul va trebui să trimită organizatorului o copie a buletinului/cărții de identitate. Câștigătorul va intra în posesia premiului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data când i-a fost adus la cunoștință că este câștigător, în baza actului de identitate. Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele, localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorul premiului va semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Prin participarea la prezentul concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de către organizator şi/sau partenerii acestuia cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a abrogării Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – denumit în continuare „GDPR”).

2. Categoriile de date personale ce vor fi prelucrate de către organizator sunt: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, e-mail, CNP, naţionalitate, semnătură olografă, cont bancar, iar datele vor fi procesate în legătură cu organizarea prezentului concurs şi acordarea premiilor.

3. Destinatarii datelor personale ale participanţilor la campanie pot fi:

• autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor, organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligaţii legale a organizatorului, bănci)

• departamentul de contabilitate

4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel puţin pe durata de valabilitate a concursului, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor de către oricare dintre părţi. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau pe perioada de timp prevăzuta de dispoziţiile legale.

5. De asemenea, vă informăm că:

1) aveţi dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimţământ înainte de retragerea lui;

2) aveţi dreptul de acces la datele personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea datelor personale (articolul 16 din GDPR), la ştergerea datelor personale (articolul 17 din GDPR), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale (art. 18 din GDPR), dreptul la portabilitatea datelor personale (articolul 20 din GDPR) şi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale (articolul 21 din GDPR);

3) în situaţia în care consideraţi că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveţi dreptul de a depune o plângere la: Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Web site http://www.dataprotection.ro/ E-mail: anspdcp[at]ataprotection.ro

Adresa: B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucuresti, România

Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Taxe şi impozite

Premiile sunt scutite de taxe si impozite, întrucât se încadrează în pragul neimpozabil de 600 lei.

Încetarea/Întreruperea concursului

Concursul poate înceta înainte de data de 13 noiembrie 2023 în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate periclita desfăşurarea lui, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a organizatorului (independent de voinţa lui) de a asigura continuarea în cele mai bune condiţii a concursului. Concursul mai poate înceta înainte de data de 13 noiembrie 2023 ori poate fi suspendat oricând în baza deciziei organizatorului, cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie. Înscrierea în concurs înseamnă înţelegerea şi acceptarea regulamentului concursului, nefiind admise contestaţii cu privire la desemnarea câştigătorului din partea participanţilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 (douăzecişipatru) ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul oficial al bibliotecii.

Organizator: Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

Finanțator: Consiliul Județean Brașov

Daniel Nazare

Director

Pentru informații suplimentare și detalii, pentru lămuriri vă rugăm să vă adresaţi la biblgb[at]rdsmail.ro, cu un mesaj cu titlul Concurs BiblioBicicletă 2023

MULT SUCCES!

Bibliotecarul recomandă Cartea săptămânii 14-20.08.2023

Luna august sărbătoreşte la mijlocul ei Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare marcantă a bisericii, praznic împărătesc cum se zice. Cu gândul la Maica Domnului, am ales o carte despre o altă Marie, care a încântat cu vocea ei specială şi a schimbat prin magia cântecului vieţile oamenilor contemporani cu ea: romanul „Maria Tănase: o fântână pe un drum secetos” de Simona Antonescu, disponibil la Sala de lectură, Secţia de împrumut şi filialele 2, 3 şi 5.

Făcând parte din colecţia Biografii romanţate a editurii Polirom, volumul povesteşte viaţa acelei privighetori măiastre care a fost Maria Tănase. Cea care era numai voce, care era recunoscută după cântec şi ton, care te cutremura cu patima pusă în note. Cu talent şi inspiraţie, Simona Antonescu reînvie figura celei care a lăsat amintirea unei interpretări pline de suflet şi patos în cântece, precum Cine iubeşte şi lasă, Bun e vinul ghiurghiuliu şi multe altele. Iar fragmentul redat mai jos dă măsura a ceea ce a fost Maria Tănase şi cât de mult a influenţat pe ascultători, cât şi inspiraţia scriitoarei Simona Antonescu ce o aduce aproape de cititori şi care a ales titlul atât de sugestiv, ce compară cântecul Mariei cu oaza din deşert:

”Trase smucit una dintre draperii într-o parte în aşa fel încît lumina să cadă pe ea, sfredeli cu privirea în ochii profesorului Brauner, apoi începu:
– Cine iubeşte şi lasă/ Dumnezău să-i dea pedeapsă!
Blestemul ieşea scrîşnit din pămînt, se aduna din cerul care răbda totul, traversa pieptul ei şi se revărsa cu putere în odaie, nu prin glasul ei, ci, frîngîndu-i-l, prin însuşi glasul părăsiţilor care-i dăduseră naştere. Maria lăsa durerea să o străbată şi să se strige singură. Cînd rosti ”Tîrîişul şarpelui”, prelungind dincolo de puterea de ascultare a celor doi barbaţi i-urile şi ş-urile, genuni întregi de deznădejde şi furie neputincioasă îi cuprinseră pe toţi trei, iar odaia păru să se desprindă de lumea cunoscută şi să plutească într-un univers de durere fără margini.
Cînd isprăvi, ducînd fără greş pînă la capăt întreg cîntecul auzit abia de două ori, Harry Brauner rămase lipit de spătarul fotoliului aşa cum rămîi într-un automobil care prinde brusc viteză. Maria aduse cea dintîi lucrurile la locurile lor, trăgînd la loc marginea draperiei şi netezind cu palma postavul care acoperea masa. Profesorul o mai urmări o vreme, fără să se obosească să-şi mascheze interesul sub politeţuri ce păreau acum nepotrivite în odaia în care Maria cîntase, pentru prima oară în viaţa ei, ”Cine iubeşte şi lasă”.
– Ăsta nu-i lucru curat, spuse într-un tîrziu, înţelegînd că nu va descoperi mai mult din fata aceasta dacă continuă să o privească.” (Simona Antonescu – Fragment)

Lectură recomandată de Bibliotecar!

Accesaţi cu încredere catalogul nostru online la un clic distanţă http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Categories: Diverse Tags: , ,

Bibliotecarul recomandă Cartea săptămânii 07-13.08.2023

Liste, selecţii, top-uri, toate acestea ne ghidează de multe ori în alegerile noastre şi arată ce dorim, ce ne preocupă sau ce interese avem ori chiar ce lăsăm în urma noastră. Începem săptămâna cu Cartea săptămânii, aleasă dintre propunerile editurii Litera: „Istoria civilizaţiilor în 1000 de obiecte”, disponibilă la Secţia de copii (filiala 6 de pe Strada Iuliu Maniu nr. 6).

De ce această carte? Pentru că obiectele pe care le lăsăm în urmă vorbesc foarte mult despre trecutul şi prezentul nostru. Ele ne oferă o privire pătrunzătoare în viețile strămoșilor şi vieţile noastre, care este mai bogată și mai atrăgătoare decât orice listă de evenimente.

Cartea de față ne aduce în fața ochilor o adevărată comoară de artefacte fascinante – din preistorie în zilele noastre, de la lucruri cotidiene la unele excepționale -, dezvăluind istoria civilizațiilor umane de-a lungul vremurilor.

Călătorim adesea şi descoperim pe cont propriu civilizaţii şi culturi ale lumii. Dar nu avem timpul şi puterea să descoperim întreaga lume, nu ajungem să vizităm muzeele esenţiale ale lumii. Imaginaţi-vă cartea acestei săptămâni drept călătoria voastră în jurul lumii pe care nu ajungeţi să o faceţi. Însă cartea vă oferă această oportunitate. Călătorie/Lectură plăcută!

Lectură recomandată de Bibliotecar!

Accesaţi cu încredere catalogul nostru online la un clic distanţă la http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Categories: Diverse Tags: , ,