Arhivă

Arhivă pentru noiembrie, 2022

Bibliotecarul recomandă cartea săptămânii

noiembrie 28th, 2022 Fără comentarii

Ziua naţională a României prilejuieşte aplecarea asupra noastră, reflecţia despre noi şi reamintirea celor ce au construit prezentul. Cartea acestei săptămâni este potrivită sărbătorii din această perioadă: „Românii şi Europa: o istorie surprinzătoare” de Lucian Boia, disponibilă la Sala de lectură, Secţia de împrumut, filialele 2, 3, 5 şi 6.

Autorul rezumă astfel propriul volum:”Instituțiile, legile, regulile, toate importate din Occident, se confruntă adesea pe terenul românesc cu tendințe și interpretări adverse, provenind din stratul anterior de civilizație. A fost o vreme când nimic nu părea mai natural în societatea românească decât ceea ce numim astăzi corupție. Occidentul crede în reguli (chiar dacă nici occidentalii nu le respectă întotdeauna). Românul este destul de sceptic în privința regulilor. Ne vom occidentaliza oare până la capăt? Poate că nici nu mai are rost să ne punem o asemenea întrebare. Nici Occidentul nu mai este ce-a fost. Ne îndreptăm cu toții, în ritm accelerat, spre o lume nouă, foarte diferită de lumea de până acum. Rămâne să dovedim cât suntem de pregătiți, și unii, și alții, pentru a înfrunta Marea Schimbare.”

Lectură recomandată de Bibliotecar!

Accesaţi cu încredere catalogul nostru online la un clic distanţă la http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Categories: Cultura Tags: , ,

Câştigătorii concursului de fotografie BiblioBicicleta 2022

noiembrie 24th, 2022 Fără comentarii

În competiţie au concurat 21 de candidaţi cu 35 de fotografii. După verificarea specificaţiilor tehnice (dimensiunea minimă a imaginii 3,5 MB, rezoluţie minim 3000 px pe latura mare, rezoluţie de print 300 dpi), s-au calificat 14 fotografii de 10 fotografi care au fost jurizate. S-au luat în considerare criteriile stabilite în regulament: respectarea temei și cerințelor de concurs, originalitatea și creativitatea, elementele tehnice ale fotografiilor. În urma notării juriului, premiile au revenit următoarelor câştigătoare:

Premiul I – Hasan Maya-Karina din Bod cu fotografia Autumn Archives 1 – 400 lei

Premiul II – Lancea Silvia-Romina din Rupea cu fotografia Free your Body and Mind – 300 lei

Premiul III – Lazăr Cristiana din Codlea cu fotografia Ochiul unui “biciclotecar” – 200 lei

Felicitări!

Mâine, 25 noiembrie, vom crea albumul online cu toate fotografiile trimise la concurs.

Mulţumim tuturor pentru participare şi implicare şi vă aşteptăm la ediţiile viitoare ale concursului nostru de fotografie!

Lansare de carte – Braşovul în perioada stalinistă

noiembrie 22nd, 2022 Fără comentarii

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov are plăcerea de a vă invita la lansarea cărţii „Braşovul în perioada stalinistă” de Claudia Popescu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie 2022, de la orele 12,30 la Sala de lectură (Livada Pştei, sediul central, etaj 1). Vor prezenta Ruxandra Nazare şi Claudia Popescu. Moderator Florentin Cozmolici.

Între 1950-1960 Braşovul s-a numit Oraşul Stalin. Acel deceniu a stat sub semnul stalinizării oraşului şi României. Perioada este prezentată în carte sub aspect administrativ, politic, economic, al educaţiei şi represiunii. Sunt surprinse principalele procese: raionarea, naţionalizarea, industrializarea şi cooperativizarea, pe bază de arhive. Autoarea oferă un volum sintetic şi echilibrat, acoperind un gol în istoria urbană.

Vă aşteptăm cu drag!

Concurs de clipuri „Ghid pentru o zi în localitatea mea”

noiembrie 22nd, 2022 Fără comentarii

Concurs de clipuri „Ghid pentru o zi în localitatea mea”.

Tema

Concursul de clipuri „Ghid pentru o zi în localitatea mea” are drept scop să stimuleze
interesul și creativitatea copiilor și să pună în valoare cultura și patrimoniul local, prin
intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
Proiectul dorește să motiveze copiii din mediul rural să culeagă și să valorifice informații
despre subiecte locale de interes care merită să fie promovate.

Cine poate participa

Concursul se adresează copiilor cu vârste între 8-14 ani, din mediul rural al județului
Brașov.

Premii

Premiul I – 500 lei sumă net
Premiul II – 300 lei sumă net
Premiul III – 200 lei sumă net

Reguli și condiții de înscriere

Concursul presupune filmarea unui material video foarte scurt (clip), care să valorifice
cultura și patrimoniul local, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
Proiectul dorește să motiveze copiii din mediul rural să culeagă şi să valorifice informaţii
despre obiectivele locale de interes, care merită să fie promovate.

Materialele video (clipurile) trebuie să aibă rezoluție minim Full HD și să aibă o durată
de circa 2-3 minute.

Materialele video vor putea fi înscrise în concurs până la data de 5 decembrie 2022
inclusiv, orele 16.00, trimițând un link descărcabil cu filmul pe e-mail, la adresa
biblgb@rdsmail.ro

Titlul mesajului va fi Concurs de clipuri „Ghid pentru o zi în localitatea mea„.

Clipurile vor fi însoțite de:

Formularul de înscriere completat

Declarația pe proprie răspundere

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acestea trebuie să fie semnate de părintele/tutorele legal al creatorului candidat la
concurs, scanate și atașate e-mail-ului de înscriere.

Validitate

Pentru ca participarea să fie considerată validă, clipurile trimise trebuie să fie originale și
să respecte tema concursului.
De asemenea, trebuie să întrunească criteriile tehnice și să se încadreze în termenul limită
de trimitere, respectiv 5 decembrie 2022 inclusiv, orele 16.

Este interzisă trimiterea și publicarea materialelor video pentru care participanții la
concurs nu dețin drepturi de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a
filmelor.
Nu se acceptă imagini sau filmări luate de pe internet și prelucrate/compilate ulterior.

Drepturile și obligațiile organizatorului
– Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun material însușit în mod ilegal de
către concurenți;
– Organizatorul nu va lua în considerare filmele pe care le consideră obscene,
provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor ori alte legi
românești în vigoare la data concursului;
– Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba în concurs materialele care nu se
încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere;
– Organizatorul își rezervă dreptul de a publica materialele video pe canalul de youtube al
instituției;
– Organizatorul se obligă să păstreze materialele video în arhiva sa, pentru scopuri
educaționale și necomerciale.

Drepturile și obligațiile participanților
– Să se înscrie în concurs folosind date de contact valide și complete (nume, e-mail,
mobil), astfel încât să poată fi contactați de organizator în cazul câștigării concursului;
– Să fie de acord să primească mesaje informative legate de concurs din partea
organizatorului;
– Să fie de acord să cedeze exclusiv în favoarea organizatorului toate drepturile de autor
asupra fiecărui clip trimis, pe o perioadă de 9 luni, conform Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea
fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de
pe mapamond;
– Să fie de acord ca, după expirarea acestei perioade de 9 luni, să cedeze în favoarea
organizatorului drepturile de difuzare, neexclusiv, pentru scopuri educaționale și
necomerciale.

Calendar concurs

– Lansare concurs: 22 noiembrie 2022
– Perioada de realizare și înscriere a clipurilor în concurs: 22 noiembrie – 5 decembrie
2022 (ora 16.00)
– Jurizare: 6-7 decembrie 2022
– Anunțarea câștigătorilor: 8 decembrie 2022
– Confirmarea acceptării premiului: 9 decembrie 2022
– Anunțarea oficială a câștigătorilor pe site-ul bibliotecii: 12 decembrie 2022
– Difuzarea clipurilor: 13 decembrie 2022

Jurizare

Juriul va evalua clipurile înscrise în concurs pe baza următoarelor criterii:
– respectarea cerințelor impuse de regulamentul concursului,
– clipuri originale, care nu au mai circulat până în prezent,
– filmarea unor imagini autentice, care se încadrează în tema concursului,
– realizare tehnică calitativă.
Tematici care pot fi abordate în clipuri
– tradiții locale, munci specifice, port popular, bucătărie tradițională, obiecte populare
vechi, obiective istorice, monumente ale naturii etc.
– filmarea trebuie însoțită de o prezentare vocală, astfel încât privitorul să înțeleagă de ce
subiectul a meritat să fie ales ca temă a clipului

Notarea clipurilor

Punctajul va fi alcătuit astfel:
– documentare – 20%
– creativitate – 20%
– originalitate – 20%
– atractivitate – 20%
– calitate tehnică – 20%

Acordarea și anunțarea premiilor

Premiile concursului se vor acorda în urma jurizării din perioada 6-7 decembrie 2022.
Rezultatele vor fi anunțate la data de 8 decembrie 2022 și vor fi comunicate tuturor
participanților.
Câștigătorii vor trebui să confirme acceptarea premiului până la data de 9 decembrie
2022, inclusiv (ora 24.00).
Pe site-ul bibliotecii se vor anunța câștigătorii pe data de 12 decembrie 2022.
Câștigătorul care nu poate fi contactat sau care nu răspunde până la 9 decembrie 2022,
inclusiv (ora 24.00), va pierde premiul. În acest caz, premiul va fi acordat participantului
care urmează în clasament.

După confirmarea acceptării premiului, câștigătorul va trebui să trimită organizatorului o
copie a buletinului/cărții de identitate a părintelui/tutorelui său.
Câștigătorul va intra în posesia premiului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data
când i-a fost adus la cunoștință că este câștigător, în baza prezentării actului de identitate
al părintelui/tutorelui său și în urma semnării în original, de catre părintele/tutorele său, a
unui proces verbal de predare-primire.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs,
participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele,
localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în
scopuri publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără
niciun fel de plată aferentă. Părinții/tutorii legali ai creatorilor candidați la concurs vor
semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Prin participarea la prezentul concurs, participanţii (prin părinții/tutorii legali) sunt de
acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de către organizator şi/sau
partenerii acestuia, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date şi a abrogării Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor – denumit în continuare „GDPR”).

2. Categoriile de date personale care vor fi prelucrate de către organizator sunt: nume,
prenume, adresă, data naşterii, telefon, e-mail, CNP, naţionalitate, semnătură olografă și
cont bancar al părintelui/tutorelui legal al creatorului candidat la concurs, iar datele vor fi
procesate în legătură cu organizarea prezentului concurs și acordarea premiilor.

3. Destinatarii datelor personale ale participanţilor la campanie pot fi:
– autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor,
organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligaţii legale a organizatorului, bănci)
– departamentul de contabilitate

4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel puţin pe durata de valabilitate a
concursului, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor de către oricare
dintre părţi.
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai
sus sau pe perioada de timp prevăzuta de dispoziţiile legale.

5. De asemenea, vă informăm că:
1) aveţi dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimţământul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea
prelucrării bazate pe consimţământ înainte de retragerea lui;
2) aveţi dreptul de acces la datele personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea
datelor personale (articolul 16 din GDPR), la ştergerea datelor personale (articolul 17 din
GDPR), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale (art. 18 din GDPR),
dreptul la portabilitatea datelor personale (articolul 20 din GDPR) şi dreptul de a vă
opune prelucrării datelor personale (articolul 21 din GDPR);
3) în situaţia în care consideraţi că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal,
aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Web site: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336,
București, România
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Taxe și impozite

Premiile sunt scutite de taxe și impozite, întrucât sunt sub 600 lei.

Încetarea/Întreruperea concursului
Concursul poate înceta înainte de data de 5 decembrie 2022, în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate
periclita desfăşurarea concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a
organizatorului (independent de voinţa lui) de a asigura continuarea în cele mai bune
condiţii a concursului.
Concursul mai poate înceta înainte de data de 5 decembrie 2022, ori poate fi suspendat
oricând în baza deciziei organizatorului, cu condiția ca acesta să anunţe în prealabil o
astfel de situaţie.

Înscrierea în concurs înseamnă înţelegerea și acceptarea regulamentului concursului,
nefiind admise contestaţii cu privire la desemnarea câştigătorului din partea
participanţilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24
(douăzecişipatru) ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul
oficial al instituției.

Organizator: Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov
Finanțator: Consiliul Județean Brașov

Daniel Nazare
Director

Pentru informații suplimentare, detalii, lămuriri, vă rugăm să vă adresaţi pe e-mail –
biblgb[at]rdsmail.ro – trimițând un mesaj cu titlul „Concurs de clipuri”.

Bibliotecarul recomandă Cartea săptămânii

noiembrie 21st, 2022 Fără comentarii

Sunteţi fanii filmului istoric, mai precis ai microseriei HBO Epoca de aur? Atunci veţi iubi cartea acestei săptămâni (21-27.11.2022) care este romanul „Cele două graţii” de Renée Rosen, publicat de Editura Litera şi disponibil la Secţia de împrumut (2 exemplare), la filialele 1, 2, 3 şi 5.

Autoarea înfăţişează într-o manieră documentată şi elocventă lumea sclipitoare a înaltei societăți din Manhattanul anilor 1870, unde soțiile închid ochii la infidelitățile soților, iar femeile au puține drepturi și chiar mai puțină independență şi unde societatea este totul. Cu cât este mai celebră gazda, cu atât mai puternică este femeia. Și nici una nu este mai puternică decât doamna Caroline Astor. Dar vremurile se schimbă. Alva Vanderbilt s-a căsătorit de curând cu unul dintre cei mai importanți industriași americani și este membră a uneia dintre cele mai bogate familii. Dar la ce sunt buni banii când societatea refuză să te recunoască? Alva, care știe ce înseamnă să nu ai nimic, va face tot ce-i stă în putință pentru a avea totul.
Acoperind trei decenii și bazându-se pe evenimente reale, Cele două grații este un roman captivant despre două femei fascinante și complicate care se află mereu față în față, greșesc în multe privințe și descoperă, până la urmă, ce este cu adevărat important.

Lectură recomandată de Bibliotecar!

Accesaţi cu încredere catalogul nostru online la un clic distanţă la http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Categories: Cultura Tags: , ,

BiblioBradul de Crăciun – concurs de creativitate cu premii surpriză

noiembrie 16th, 2022 Fără comentarii

Pentru că anul acesta biblioteca judeţeană braşoveană s-a implicat în reciclarea dopurilor din plastic, în acest sens achiziţionându-se 2 cutii din carton pentru colectarea acestora, ne-am gândit ca ediția a doua a concursului nostru de iarnă să fie în aceeaşi notă şi, în plus, să facem o faptă bună!

Vă invităm la un concurs de confecţionat brazi de Crăciun speciali! Tema din acest an este: BIBLIOBRADUL DE CRĂCIUN REALIZAT DIN DOPURI DE PLASTIC. Avem şi DOUĂ REGULI: 1. trebuie folosite DOAR dopuri de plastic de la recipiente tip pet şi 2. dopurile NU POT FI LIPITE cu nicio soluţie. În rest, culoarea dopurilor, dimensiunea lor şi confecţionarea bradului de Crăciun vă aparţin în totalitate! Vă dăm un pont, pot fi găurite.

Şi acum despre fapta bună: dorim ca toate dopurile folosite la realizarea brazilor de Crăciun să fie ulterior colectate și donate Asociaţiei Capace cu suflet, pentru a le revalorifica şi a ajuta diverse cauze umanitare. De aceea, este important ca dopurile de plastic să nu fie modificate, vopsite sau cu urme de adeziv pe ele. Aşadar, dopuri curate!

Concursul este adresat publicului braşovean, iar cei care vor participa vor trebui să facă dovada folosirii dopurilor de plastic prin prezentarea acestora, după terminarea concursului, la punctul de colectare din holul bibliotecii noastre.

Vă invităm să ne trimiteţi o fotografie cu Bibliobradul de Crăciun din dopuri de plastic realizat de voi, până la data de 14 decembrie, inclusiv. Odată cu fotografia trimisă, vă rugăm să specificați numele participantului şi numărul de telefon. Toate fotografiile vor fi strânse într-un album, pe care-l vom posta în 15 decembrie, pe Facebook, pe pagina Bibliotecii Judeţene Braşov. Vom alege brazii câştigători prin vot / like-uri acordate de noi bibliotecarii şi de publicul nostru. Concursul va fi deschis şi bibliotecarilor braşoveni, iar voturile vor fi contorizate separat: secţiunea cititori şi secţiunea bibliotecari.

Primele 3 poze cu cele mai multe like-uri vor primi admiraţia noastră şi premii surpriză.

Aşteptăm cu drag şi interes imaginile brazilor de Crăciun, pe email : marketingatbjbv.ro sau în mesaj privat pe pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene Braşov.

Spor şi inspiraţie vă dorim!

Parteneri media: Jurnal FM, Litera 9, Monitorul expres, NewsBV, Radio România Braşov Fm, RTT Brasov, Transilvania 365.

Conferinţa Şi canibalii se satură de oameni …

noiembrie 15th, 2022 Fără comentarii

Miercuri, 23 noiembrie 2022, de la orele 18,00, la Sala de lectură, va avea loc conferinţa intitulată „Şi canibalii se satură de oameni”. Conferinţa va aborda chestiuni despre condiţia fiinţei umane în epoca actuală şi despre provocările viitorului, în contextul tehnologizării, utilizării pe scară largă a roboţilor, imprimării 3D şi inteligenţei artificiale, subliniind impactul acestora asupra omului şi consecinţele pentru mediu. Participă şi prezintă: Alexandru Dobre şi Daniel Nazare. Dezbaterea se va desfăşura sub egida SciFest – eveniment de ştiinţă şi industrii creative.

Mesajul plastic începe cu o pată de culoare

noiembrie 15th, 2022 Fără comentarii

Când în jur totul se destramă și lumea pare a fi din ce în ce mai răsturnată și nesigură, există oare o formă singulară de a educa imaginația, de a o stimula permanent, astfel încât să producă noi discursuri artistice care să devină în timp comentarii asupra lumii înconjurătoare?

Unul dintre aceste forme de discurs artistic este fără îndoială arta plastică. Arta plastică are propriile reguli pe care profesoara de pictură și grafică Mihaela Modâlcă le cultivă și le încurajează permanent, atât în cadrul cursurilor de pictură de la Școala Populară de Artă „Tiberiu Brediceanu” Brașov, dar și printr-o activitate extra-curriculară susținută, manifestată sub forma taberelor de creație ajunse deja la un număr impresionant de ediții. Prin intermediul taberelor de creație, care sunt de fapt ateliere prelungite, se dezvoltă în primul rând respectul față de valorile cultural-artistice , valori pe care mulți le-au uitat sau le-au înlocuit cu false valori, independente de adevărata natură a voinței lor.

Aceste valori se regăsesc în fiecare dintre lucrările realizate de cele patru eleve prezente în expoziția Expresivități cromatice: Teodora Popescu, Iulia Rădulescu, Mara Stroiescu și Denisa Tonca. Lucrările expuse în spațiul „Galeriei de pe Scară” a Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov sunt diverse, atât prin tematica abordată, cât și prin modalitatea de raportare la limbajul plastic. Se poate observa cu ușurință un punct comun în ceea ce privește legătura dintre mesajul plastic și forța de expresie a fiecărei creatoare în parte.

O primă lucrare ce iese în evidență în sensul acesta este “Tuburi de culoare” (creion/hârtie) a elevei Iulia Rădulescu. Tendința Iuliei către “jocul” cu detaliul, grija pentru detaliul plastic este încurajată de profesoara ei Mihaela Modâlcă și devine extrem de importantă în cazul ei, după cum se poate observa și din cea mai recentă lucrare : Ambalaj. Totodată tânăra artistă manifestă un interes deosebit în plan cromatic pentru culorile vii, debordând de curaj, ea nu se cenzurează în privința combinațiilor de culori calde și reci subliniind prin intermediul lor o metamorfoză a naturii (Floare albastră, Vulturul).

Lucrările Denisei Tonca radiografiază o lume singulară, care pare știută și simțită numai de ea. Lucrări precum : Dragonul, Păunul sau Peisaj din Poiana Mărului reușesc să comunice cu noi inclusiv la un nivel senzorial și care, se apropie pe alocuri de mistic. Dimensiunea mistică pe care Denisa o supune atenției publicului vine ca o vindecare a celor care au uitat să caute bucuria în lucrurile cele mai mici, tot așa precum roșul nuanțat din lucrarea ei Trandafiri amintește de grădinile japoneze și de un anumit ritual al regăsirii iubirii. De altfel, nuanțele sunt cele care o provoacă pe creatoare, în sensul în care ea caută întotdeauna cea mai bună formulă plastică, fapt ce o diferențiază de oricare alt demers artistic al colegelor ei de atelier.

În cazul Marei Stroiescu este evidentă tendința către explorare, către aducerea în prim-plan a unor “tărâmuri” ascunse. Propria viziune asupra subiectului abordat este întotdeauna marcată de o decizie bine structurată a graniței dintre elementele vizibile și cele invizibile. Un exemplu în acest sens este lucrarea Peisaj marin. Încă de aici se detașează tendința sa către explorare. Aparent restrâns, golful pe care ea alege să-l reprezinte cu o barcă în planul apropiat, invită la o evadare calculată care sintetizează de fapt nevoia fiecăruia de libertate. Libertatea este o temă pe care tânăra artistă o preferă, fie că realizează peisaje, compoziții sau reprezentări ale lumii necuvântătoarelor (Calul , Pisica).

La Teodora Popescu se poate constata o receptivitate aparte, dublată de o tendință pronunțată către reprezentarea cât mai fidelă a realității, aproape în sens fotografic. Lucrările ei Memoria timpului sau Natură statică prezente în cadrul expoziției invită privitorul să chestioneze în permanență ceea ce vede, să vină cu propriile sale interpretări. Totodată iese în evidență o dimensiune realistă. Această dimensiune realistă orientată către planul imediat poate fi regăsită în lucrări precum : Portret, Floarea soarelui. Dacă vorbim de peisaje putem observa o anumită ritmicitate a planurilor și o trecere subtilă dar încărcată de forță între zone estompate și zone reliefate în culoare.

Într-o lume în care puritatea și sensibilitatea par uneori de negăsit, într-o lume în care nu mai avem timp să ne oprim asupra lucrurilor care contează cu adevărat, nu avem altă șansă decât a ne educa vizual, pentru că un lucru rămâne valabil indiferent de vremurile în care se constituie o grupare artistică : mesajul plastic începe cu o pată de culoare!

Text de Alina Muşina

Categories: Cultura Tags: ,

Bibliotecarul recomandă Cartea săptămânii

noiembrie 14th, 2022 Fără comentarii

Cartea acestei săptămâni (14-20.11.2022) este o lecţie de viaţă, povestea luptei pentru supravieţuire a unor fraţi şi transmiterea învăţămintelor lor. Volumul „Ceasornicarii: o poveste de speranţă şi supravieţuire în vremea Holocaustului” de Harry şi Scott Lenga este disponibil la secţia de împrumut şi filialele 2, 5, 6.

Editura Polirom sintetizează astfel cartea: Fiii unui ceasornicar evreu din Kozienice (Polonia), Harry Lenga și cei doi frați ai săi, au învățat meseria tatălui lor încă de la o vârstă fragedă. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, în urma invadării Poloniei de către Germania nazistă, soarta familiei Lenga s-a schimbat pentru totdeauna. Cu toate acestea, Harry și frații săi nu-și închipuiau că meșteșugul ceasornicăriei avea să le salveze viața. În cele mai groaznice condiții imaginabile, mereu sub amenințarea morții, au reparat ceasurile naziștilor și s-au susținut reciproc, reușind să supraviețuiască ghetourilor, lagărelor, marșului morții și oferindu-ne o lecție perenă: atunci când avem de înfruntat răul absolut, cel mai greu este să ne păstrăm umanitatea.

Lectură recomandată de Bibliotecar!

Accesează cu încredere catalogul nostru online la un clic distanţă la http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Categories: Cultura Tags: , ,

Premiul Monica Andriesei pentru merite în activitatea de bibliotecă 2022

noiembrie 7th, 2022 Fără comentarii

În 2022, Premiul Monica Andriesei a fost acordat bibliotecarei Oana Maria Marinică Mustăţea de la Biblioteca publică din oraşul Topoloveni, judeţul Argeş. Decernarea a avut loc la Conferința națională a ANBPR de la Târgu Jiu de la începutul lunii octombrie. Iată argumentele pentru care i s-a acordat acest premiu:

În spatele cărților frumos așezate pe rafturi, sunt bibliotecarii, acești oameni pasionați de munca lor și care iubesc locul în care trăiesc. Pentru un bibliotecar, fiecare zi este diferită. Poate fi artist, scriitor, administrator, regizor, profesii regăsite într-un singur om, cel care înțelege cel mai bine cerințele cititorilor indiferent de vârstă. Este și exemplul bibliotecarei Oana Maria Marinică Mustățea, care este ancorată activ în viața comunității și care reușește de fiecare dată să surprindă prin activitățile si ideile ingenioase.

Născută în 1988, a absolvit Facultatea de Drept. Din anul 2014 este bibliotecară în orașul Topoloveni-Argeș. Acesta este locul în care s-a format profesional și pe care încearcă, cu tot entuziasmul și puterea vârstei, să-l facă mai bun.

Considerând că biblioteca trebuie să fie un catalizator al comunității a încercat prin toate activitățile și inițiativele demarate să aducă aproape de sufletul localității dragostea ei de carte, bine și frumos. A comunicat cu oamenii, cu instituțiile și persoanele responsabile deschizând calea unor parteneriate și colaborări care s-au dovedit benefice pentru comunitate.
Totodată a înțeles puterea comunicării și prin intermediul instrumentelor moderne din spațiul virtual a reușit să revitalizeze și să atragă atenția oamenilor asupra proiectelor frumoase care se desfășoară la bibliotecă.

De-a lungul ultimilor 6 ani, încă de la începutul proiectului ”Code Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice”, a reușit să țină copiii aproape de bibliotecă, i-a îndrumat chiar în carieră, a participat la concursuri și Târguri Regionale și Naționale de Știință și Tehnologie, obținând premii importante.
În semn de recunoștință și respect față de carte, de lectură a premiat “Cei mai activi cititori ai bibliotecii” în ultimii 2 ani.

Biblioteca este implicată în manifestările locale. O dată cu activitățile dedicate zilelor orașului, la inițiativa ei, a organizat concursul “Să ne cunoaștem tinerele talente din comunitate”. Scopul a fost de a-i aduce pe tinerii talentați in atenția membrilor comunității și de a-i promova.

Un alt eveniment important organizat tot la inițiativa ei, a fost organizarea “Colocviului bibliotecarilor”, o întâlnire a bibliotecarilor din județ unde de fiecare dată s-au împărtășit idei, proiecte, informaţii utile în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. Parteneriate cu școlile și grădinițele, implicarea activă în proiectele: Prietenie pe o sfoară, Ziua Internaţională a Cititului Împreună, Ora să ȘTIM, O întâlnire pe nevăzute cu o carte sunt o parte dintre activitățile în care este implicată colega noastră.

Dincolo de munca depusă, ceea ce a recomandat-o pe bibliotecara Oana Marinică Mustăţea pentru acest premiu este perseverența, capacitatea de a-și stabili obiective, de a-și construi activități și de a ține tinerii aproape de bibliotecă. Felicitări şi calde urări de succes mai departe, păstrând entuziasmul pentru profesie!

Despre premiu: Din 2016 a fost instituit acest premiu prin donația și susținerea generoasă a Paulei Zimbrean, fiica Monicăi Andriesei, în memoria mamei sale. A fost acordat Bibliotecii publice din comuna Stelnica, județul Ialomița (bibliotecară Ionela Șerban, 2016), Bibliotecii publice din comuna Bărbătești, județul Gorj (bibliotecară Ioana Roșu, 2017), Bibliotecii publice din Cotnari, județul Iași (bibliotecar Dorin Cozan, 2018), Bibliotecii Județene “Marin Preda” Alexandria, județul Teleorman (manager Viorel Fota, 2019), Bibliotecii orăşeneşti „Tata Oancea” din Bocşa, judeţul Caraş Severin (bibliotecar şi manager Gabriela Şerban, 2020), Secţiei pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene Braşov, bibliotecar Melania-Luana Butnariu (2021).

Despre Monica Andriesei: MONICA ANDRIESEI (1948-2014) a fost o devotată bibliotecară la Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov, unde şi-a început activitatea în anul 1972, la secţia de împrumut carte pentru adulţi. Absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română, Universitatea Bucureşti, a urmat cursul de biblioteconomie, sub îndrumarea profesorului Dan Simonescu, un slujitor dedicat al bibliotecilor româneşti, cel ce i-a fost model şi ghid în profesie. La Braşov, a lucrat pentru carte, lectură, bibliotecă şi oameni, ajungând să conducă secţia de împrumut carte (1996, 2001-2006) şi chiar directoare adjunctă de specialitate a bibliotecii (1997-2001). În această calitate, a contribuit la modernizarea bibliotecii, a iniţiat şi coordonat informatizarea completă a secţiei de împrumut, încheiată în 1998, a gestionat cu tact şi fermitate în acelaşi timp acest serviciu dificil, cu un volum mare de muncă şi interacţiune directă cu cititorii, a format tineri bibliotecari, fiind un model de competenţă, bună comunicare, ambiţie şi tenacitate. Pasionată de artă, din 1998 a organizat expoziţii de artă în bibliotecă, în Galeria de pe scară, stimulând pe artiştii braşoveni. A contribuit decisiv la îmbogăţirea colecţiei de artă a bibliotecii pe care a descris-o în albumul Pinacoteca (două ediţii, 2006 şi 2008), în colaborare. Cu talent şi multă muncă, a devenit un artist iconar, exersând pictura pe sticlă şi expunând în expoziţii de grup, dar şi personale. La începutul lui 2006 se pensiona de la bibliotecă, dar a continuat să fie activă în domeniul culturii şi al cărţilor, la Muzeul Civilizaţiei Urbane şi la librăria Okian din Braşov. La 7 august 2014, s-a stins din viaţă, lăsând în urmă amintirea unui om pentru care cartea, cititul şi cultura erau un crez şi un stil de viaţă. Pentru cei lăsați în urmă, Monica Andriesei a rămas un model de bibliotecar şi o persoană deschisă şi generoasă.