Arhivă

Arhivă pentru ‘Diverse’ Categoria

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis  condamnarea României în cauza  Băcilă contra României (pentru încalcarea art. 8 din Convenţia Europeană a  Drepturilor Omului, adică încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de  familie.  Maria Băcilă din Copşa Mică a reclamat la CEDO faptul că poluarea generată de activitatea companiei Sometra (producătoare de metale neferoase) are efecte negative severe asupra sănătăţii ei şi a mediului înconjurător, dar şi că autorităţile locale nu au luat nici o măsură pentru rezolvarea problemei.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Câteva noutăţi din sănătate

Începând din data de 1 aprilie 2010 a intrat in vigoare ordinul prin care s-au aprobat unele măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii. Medicii din cabinetele de asistenţă medicală primară, ambulatoriu de specialitate, inclusiv specialităţile paraclinice şi medicină dentară şi din cele de  asistenţă medicală de recuperare  au obligaţia să acorde servicii medicale pe baza unei programări telefonice, sau prin alte mijloace, efectuată cu cel puţin 24 ore înainte de data dorită. În acest sens, cabinetele medicale trebuie să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările. Timpul mediu pentru o consultaţie este de 15 minute, conform contractelor încheiate de aceştia  cu casele de asigurări de sănătate. De la prevederile actului normativ fac excepţie cazurile de urgenţă medicală, dar si cabinetele din mediul rural, în localităţile unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare nu există posibilitatea efectuării programărilor. De asemenea, fac excepţie si serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune acută.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Buna vecinătate

La Stockholm a fost creat, recent, un Institut Româno-Suedez de Bună Vecinătate Internaţională-Cercetare şi Promovare (BVI).  Institutul este o asociaţie neguvernamentală care are drept scop studierea, clarificarea, acceptarea şi aplicarea oficială, cât mai largă şi consecvenţa de către state, ca şi cunoasterea de către opinia publică, a principiului internaţional a bunei vecinătăţi. Obiectivele Institutului urmăresc îndeosebi prevenirea conflictelor între ţările lumii, începând cu cele vecine, reglementarea paşnică a disputelor existente, ca şi menţinerea şi întărirea reciprocă a securităţii şi păcii lor. Este primul institut internaţional din lume în acest domeniu.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Catalog online al cărţilor

Primul catalog online al cărţilor disponibile în România, Infocarte (Romanian Books in Print), care va oferi informaţii despre toate cărţile publicate de editurile din ţară care sunt disponibile pe piaţă, este lansat, astăzi, de Asociaţia Editorilor din România (AER). Catalogul va oferi, în premieră, informaţii esenţiale referitoare la toate cărţile cu ISBN (număr de carte standard internaţional) publicate de editurile din România şi disponibile pe piaţă – aproximativ 40.000 de titluri. Va conţine de asemenea recenzii şi informaţii despre autori, traducători, editori, librării, anticariate, importatori şi exportatori de carte, biblioteci şi legături cu site-uri relevante. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul fundaţiilor care au lansat astfel de cataloage în alte ţări europene şi este susţinut de Fundaţia vieneză ERSTE, în colaborare cu Institutul Cultural Român. www.infocarte.ro Sursa: Transilvania Expres

Adina – Comp.Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.5/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Oferte de pasti

Surprize de pasti veti gasi la

http://www.brasov.ro/nou/stiri_locale.php#slowfood_brasov

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Modificări legislative

Codul muncii şi Legea pensiilor au suferit modificări recente.  Ca element de noutate  Codul muncii s-a modificat în sesnul încetării de drept a contractului individual de muncă în cazul îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, astfel:  “contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d)—k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunic persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.”
La articolul 61, litera e) se abrogă.

Legea pensiilor a fost şi ea modificată, astfel: asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, în condiţiile legii.”  Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege (legea pensiilor) se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege. De asemenea, se stabileşte că drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dra numai dacă cererea a fost depusă cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor condiţii, respectiv de la data depunerii cererii, în cazul depăşirii termenului de 30 de zile etc.  Modificările se pot studia la Compartimentul Legis

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Am câştigat runda a doua a Biblionetului

Chiar de sărbătoarea Bunei vestiri, s-au anunţat rezultatele selecţiei pentru runda a doua a programului Biblionet. Şi biblioteca noastră se numără printre câştigători. Detalii la http://www.biblionet.ro/show/index/k/36/a/686. Mă bucur sincer, mai ales pentru bibliotecarii din judeţ şi pentru că munca lor a fost răsplătită. Mulţumesc tuturor pentru ajutor şi colaborare!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

BIBLIONET LA RADIO ROMÂNIA ANTENA SATELOR

Coordonatorul programului BIBLIONET, IREX Romania, a fost invitat să vorbească despre program, in cadrul emisiunii “Magazin de vorbe”,  la Radio Romania Antena Satelor.

 Primul episod http://www.youtube.com/watch?v=-UIjcnGQEpo

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.3/5 (4 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Internetul lucrurilor

Internetul ar trebui să conecteze nu numai cele 1,5 de miliarde de persoane care îl folosesc, ci şi persoanele cu obiecte, sau obiectele intre ele, este de parere europarlamentara spaniolă Maria Badia i Cutchet, care redactează un raport in acest domeniu. Internetul lucrurilor este o aplicaţie noua în tehnologia internetului. În urmatorii 10 sau 15 ani, se estimează că acesta va face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Foloseşte tehnologia de identificare prin frecvenţă radio pentru a transmite şi primi informaţii fără fir. Funcţionează cu un chip mic, ce are capacitatea de a stoca multe informaţii despre obiectul sau persoana care îl poartă. Aceasta tehnologie nouă va revoluţiona şi extinde interacţiunea persoană-obiect şi obiect-obiect.  Inovarea constă în relaţia între obiecte. Cel mai frecvent citat exemplu este cel al frigiderului care, dacă este programat cum trebuie, poate detecta produsele expirate sau care sunt pe punctul de a expira.   În sectorul agroalimentar, de exemplu, tehnologia de identificare prin frecvenţă radio permite o supraveghere mai eficientă şi rapidă a produselor şi oferă în orice moment informaţii despre conţinut: caracteristici chimice, nivel de gluten… tot. Se folosesc deja aplicaţii similare: de exemplu, chipul transmite unui şofer în timp real informaţii despre presiunea pneurilor. Parlamentul european

Adina  – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Insolvenţa persoanelor fizice

Ca noutate legislativă Senatul a adoptat tacit proiectul legii falimentului persoanelor fizice. Proiectul urmează să fie trimis Camerei Deputaţilor. Camera decizională va fi Camera Deputatilor. Dacă doriţi să vizualizaţi forma iniţială a proiectului: Insolventa persoanelor fizice

Adina  – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags: