Arhivă

Arhivă pentru ‘Evenimente’ Categoria

Câştigătorii concursului de fotografie BiblioBicicleta 2022

noiembrie 24th, 2022 Fără comentarii

În competiţie au concurat 21 de candidaţi cu 35 de fotografii. După verificarea specificaţiilor tehnice (dimensiunea minimă a imaginii 3,5 MB, rezoluţie minim 3000 px pe latura mare, rezoluţie de print 300 dpi), s-au calificat 14 fotografii de 10 fotografi care au fost jurizate. S-au luat în considerare criteriile stabilite în regulament: respectarea temei și cerințelor de concurs, originalitatea și creativitatea, elementele tehnice ale fotografiilor. În urma notării juriului, premiile au revenit următoarelor câştigătoare:

Premiul I – Hasan Maya-Karina din Bod cu fotografia Autumn Archives 1 – 400 lei

Premiul II – Lancea Silvia-Romina din Rupea cu fotografia Free your Body and Mind – 300 lei

Premiul III – Lazăr Cristiana din Codlea cu fotografia Ochiul unui “biciclotecar” – 200 lei

Felicitări!

Mâine, 25 noiembrie, vom crea albumul online cu toate fotografiile trimise la concurs.

Mulţumim tuturor pentru participare şi implicare şi vă aşteptăm la ediţiile viitoare ale concursului nostru de fotografie!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Lansare de carte – Braşovul în perioada stalinistă

noiembrie 22nd, 2022 Fără comentarii

Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov are plăcerea de a vă invita la lansarea cărţii “Braşovul în perioada stalinistă” de Claudia Popescu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie 2022, de la orele 12,30 la Sala de lectură (Livada Pştei, sediul central, etaj 1). Vor prezenta Ruxandra Nazare şi Claudia Popescu. Moderator Florentin Cozmolici.

Între 1950-1960 Braşovul s-a numit Oraşul Stalin. Acel deceniu a stat sub semnul stalinizării oraşului şi României. Perioada este prezentată în carte sub aspect administrativ, politic, economic, al educaţiei şi represiunii. Sunt surprinse principalele procese: raionarea, naţionalizarea, industrializarea şi cooperativizarea, pe bază de arhive. Autoarea oferă un volum sintetic şi echilibrat, acoperind un gol în istoria urbană.

Vă aşteptăm cu drag!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Concurs de clipuri “Ghid pentru o zi în localitatea mea”

noiembrie 22nd, 2022 Fără comentarii

Concurs de clipuri “Ghid pentru o zi în localitatea mea”.

Tema

Concursul de clipuri “Ghid pentru o zi în localitatea mea” are drept scop să stimuleze
interesul și creativitatea copiilor și să pună în valoare cultura și patrimoniul local, prin
intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
Proiectul dorește să motiveze copiii din mediul rural să culeagă și să valorifice informații
despre subiecte locale de interes care merită să fie promovate.

Cine poate participa

Concursul se adresează copiilor cu vârste între 8-14 ani, din mediul rural al județului
Brașov.

Premii

Premiul I – 500 lei sumă net
Premiul II – 300 lei sumă net
Premiul III – 200 lei sumă net

Reguli și condiții de înscriere

Concursul presupune filmarea unui material video foarte scurt (clip), care să valorifice
cultura și patrimoniul local, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
Proiectul dorește să motiveze copiii din mediul rural să culeagă şi să valorifice informaţii
despre obiectivele locale de interes, care merită să fie promovate.

Materialele video (clipurile) trebuie să aibă rezoluție minim Full HD și să aibă o durată
de circa 2-3 minute.

Materialele video vor putea fi înscrise în concurs până la data de 5 decembrie 2022
inclusiv, orele 16.00, trimițând un link descărcabil cu filmul pe e-mail, la adresa
biblgb@rdsmail.ro

Titlul mesajului va fi Concurs de clipuri “Ghid pentru o zi în localitatea mea“.

Clipurile vor fi însoțite de:

- Formularul de înscriere completat

- Declarația pe proprie răspundere

- Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acestea trebuie să fie semnate de părintele/tutorele legal al creatorului candidat la
concurs, scanate și atașate e-mail-ului de înscriere.

Validitate

Pentru ca participarea să fie considerată validă, clipurile trimise trebuie să fie originale și
să respecte tema concursului.
De asemenea, trebuie să întrunească criteriile tehnice și să se încadreze în termenul limită
de trimitere, respectiv 5 decembrie 2022 inclusiv, orele 16.

Este interzisă trimiterea și publicarea materialelor video pentru care participanții la
concurs nu dețin drepturi de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a
filmelor.
Nu se acceptă imagini sau filmări luate de pe internet și prelucrate/compilate ulterior.

Drepturile și obligațiile organizatorului
- Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun material însușit în mod ilegal de
către concurenți;
- Organizatorul nu va lua în considerare filmele pe care le consideră obscene,
provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor ori alte legi
românești în vigoare la data concursului;
- Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba în concurs materialele care nu se
încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere;
- Organizatorul își rezervă dreptul de a publica materialele video pe canalul de youtube al
instituției;
- Organizatorul se obligă să păstreze materialele video în arhiva sa, pentru scopuri
educaționale și necomerciale.

Drepturile și obligațiile participanților
- Să se înscrie în concurs folosind date de contact valide și complete (nume, e-mail,
mobil), astfel încât să poată fi contactați de organizator în cazul câștigării concursului;
- Să fie de acord să primească mesaje informative legate de concurs din partea
organizatorului;
- Să fie de acord să cedeze exclusiv în favoarea organizatorului toate drepturile de autor
asupra fiecărui clip trimis, pe o perioadă de 9 luni, conform Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea
fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de
pe mapamond;
- Să fie de acord ca, după expirarea acestei perioade de 9 luni, să cedeze în favoarea
organizatorului drepturile de difuzare, neexclusiv, pentru scopuri educaționale și
necomerciale.

Calendar concurs

- Lansare concurs: 22 noiembrie 2022
- Perioada de realizare și înscriere a clipurilor în concurs: 22 noiembrie – 5 decembrie
2022 (ora 16.00)
- Jurizare: 6-7 decembrie 2022
- Anunțarea câștigătorilor: 8 decembrie 2022
- Confirmarea acceptării premiului: 9 decembrie 2022
- Anunțarea oficială a câștigătorilor pe site-ul bibliotecii: 12 decembrie 2022
- Difuzarea clipurilor: 13 decembrie 2022

Jurizare

Juriul va evalua clipurile înscrise în concurs pe baza următoarelor criterii:
- respectarea cerințelor impuse de regulamentul concursului,
- clipuri originale, care nu au mai circulat până în prezent,
- filmarea unor imagini autentice, care se încadrează în tema concursului,
- realizare tehnică calitativă.
Tematici care pot fi abordate în clipuri
- tradiții locale, munci specifice, port popular, bucătărie tradițională, obiecte populare
vechi, obiective istorice, monumente ale naturii etc.
- filmarea trebuie însoțită de o prezentare vocală, astfel încât privitorul să înțeleagă de ce
subiectul a meritat să fie ales ca temă a clipului

Notarea clipurilor

Punctajul va fi alcătuit astfel:
- documentare – 20%
- creativitate – 20%
- originalitate – 20%
- atractivitate – 20%
- calitate tehnică – 20%

Acordarea și anunțarea premiilor

Premiile concursului se vor acorda în urma jurizării din perioada 6-7 decembrie 2022.
Rezultatele vor fi anunțate la data de 8 decembrie 2022 și vor fi comunicate tuturor
participanților.
Câștigătorii vor trebui să confirme acceptarea premiului până la data de 9 decembrie
2022, inclusiv (ora 24.00).
Pe site-ul bibliotecii se vor anunța câștigătorii pe data de 12 decembrie 2022.
Câștigătorul care nu poate fi contactat sau care nu răspunde până la 9 decembrie 2022,
inclusiv (ora 24.00), va pierde premiul. În acest caz, premiul va fi acordat participantului
care urmează în clasament.

După confirmarea acceptării premiului, câștigătorul va trebui să trimită organizatorului o
copie a buletinului/cărții de identitate a părintelui/tutorelui său.
Câștigătorul va intra în posesia premiului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data
când i-a fost adus la cunoștință că este câștigător, în baza prezentării actului de identitate
al părintelui/tutorelui său și în urma semnării în original, de catre părintele/tutorele său, a
unui proces verbal de predare-primire.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs,
participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele,
localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în
scopuri publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără
niciun fel de plată aferentă. Părinții/tutorii legali ai creatorilor candidați la concurs vor
semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Prin participarea la prezentul concurs, participanţii (prin părinții/tutorii legali) sunt de
acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de către organizator şi/sau
partenerii acestuia, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date şi a abrogării Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor – denumit în continuare “GDPR”).

2. Categoriile de date personale care vor fi prelucrate de către organizator sunt: nume,
prenume, adresă, data naşterii, telefon, e-mail, CNP, naţionalitate, semnătură olografă și
cont bancar al părintelui/tutorelui legal al creatorului candidat la concurs, iar datele vor fi
procesate în legătură cu organizarea prezentului concurs și acordarea premiilor.

3. Destinatarii datelor personale ale participanţilor la campanie pot fi:
- autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor,
organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligaţii legale a organizatorului, bănci)
- departamentul de contabilitate

4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel puţin pe durata de valabilitate a
concursului, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor de către oricare
dintre părţi.
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai
sus sau pe perioada de timp prevăzuta de dispoziţiile legale.

5. De asemenea, vă informăm că:
1) aveţi dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimţământul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea
prelucrării bazate pe consimţământ înainte de retragerea lui;
2) aveţi dreptul de acces la datele personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea
datelor personale (articolul 16 din GDPR), la ştergerea datelor personale (articolul 17 din
GDPR), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale (art. 18 din GDPR),
dreptul la portabilitatea datelor personale (articolul 20 din GDPR) şi dreptul de a vă
opune prelucrării datelor personale (articolul 21 din GDPR);
3) în situaţia în care consideraţi că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal,
aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Web site: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336,
București, România
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Taxe și impozite

Premiile sunt scutite de taxe și impozite, întrucât sunt sub 600 lei.

Încetarea/Întreruperea concursului
Concursul poate înceta înainte de data de 5 decembrie 2022, în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate
periclita desfăşurarea concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a
organizatorului (independent de voinţa lui) de a asigura continuarea în cele mai bune
condiţii a concursului.
Concursul mai poate înceta înainte de data de 5 decembrie 2022, ori poate fi suspendat
oricând în baza deciziei organizatorului, cu condiția ca acesta să anunţe în prealabil o
astfel de situaţie.

Înscrierea în concurs înseamnă înţelegerea și acceptarea regulamentului concursului,
nefiind admise contestaţii cu privire la desemnarea câştigătorului din partea
participanţilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24
(douăzecişipatru) ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul
oficial al instituției.

Organizator: Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov
Finanțator: Consiliul Județean Brașov

Daniel Nazare
Director

Pentru informații suplimentare, detalii, lămuriri, vă rugăm să vă adresaţi pe e-mail –
biblgb[at]rdsmail.ro – trimițând un mesaj cu titlul “Concurs de clipuri”.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Conferinţa Şi canibalii se satură de oameni …

noiembrie 15th, 2022 Fără comentarii

Miercuri, 23 noiembrie 2022, de la orele 18,00, la Sala de lectură, va avea loc conferinţa intitulată “Şi canibalii se satură de oameni”. Conferinţa va aborda chestiuni despre condiţia fiinţei umane în epoca actuală şi despre provocările viitorului, în contextul tehnologizării, utilizării pe scară largă a roboţilor, imprimării 3D şi inteligenţei artificiale, subliniind impactul acestora asupra omului şi consecinţele pentru mediu. Participă şi prezintă: Alexandru Dobre şi Daniel Nazare. Dezbaterea se va desfăşura sub egida SciFest – eveniment de ştiinţă şi industrii creative.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Premiul Monica Andriesei pentru merite în activitatea de bibliotecă 2022

noiembrie 7th, 2022 Fără comentarii

În 2022, Premiul Monica Andriesei a fost acordat bibliotecarei Oana Maria Marinică Mustăţea de la Biblioteca publică din oraşul Topoloveni, judeţul Argeş. Decernarea a avut loc la Conferința națională a ANBPR de la Târgu Jiu de la începutul lunii octombrie. Iată argumentele pentru care i s-a acordat acest premiu:

În spatele cărților frumos așezate pe rafturi, sunt bibliotecarii, acești oameni pasionați de munca lor și care iubesc locul în care trăiesc. Pentru un bibliotecar, fiecare zi este diferită. Poate fi artist, scriitor, administrator, regizor, profesii regăsite într-un singur om, cel care înțelege cel mai bine cerințele cititorilor indiferent de vârstă. Este și exemplul bibliotecarei Oana Maria Marinică Mustățea, care este ancorată activ în viața comunității și care reușește de fiecare dată să surprindă prin activitățile si ideile ingenioase.

Născută în 1988, a absolvit Facultatea de Drept. Din anul 2014 este bibliotecară în orașul Topoloveni-Argeș. Acesta este locul în care s-a format profesional și pe care încearcă, cu tot entuziasmul și puterea vârstei, să-l facă mai bun.

Considerând că biblioteca trebuie să fie un catalizator al comunității a încercat prin toate activitățile și inițiativele demarate să aducă aproape de sufletul localității dragostea ei de carte, bine și frumos. A comunicat cu oamenii, cu instituțiile și persoanele responsabile deschizând calea unor parteneriate și colaborări care s-au dovedit benefice pentru comunitate.
Totodată a înțeles puterea comunicării și prin intermediul instrumentelor moderne din spațiul virtual a reușit să revitalizeze și să atragă atenția oamenilor asupra proiectelor frumoase care se desfășoară la bibliotecă.

De-a lungul ultimilor 6 ani, încă de la începutul proiectului ”Code Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice”, a reușit să țină copiii aproape de bibliotecă, i-a îndrumat chiar în carieră, a participat la concursuri și Târguri Regionale și Naționale de Știință și Tehnologie, obținând premii importante.
În semn de recunoștință și respect față de carte, de lectură a premiat “Cei mai activi cititori ai bibliotecii” în ultimii 2 ani.

Biblioteca este implicată în manifestările locale. O dată cu activitățile dedicate zilelor orașului, la inițiativa ei, a organizat concursul “Să ne cunoaștem tinerele talente din comunitate”. Scopul a fost de a-i aduce pe tinerii talentați in atenția membrilor comunității și de a-i promova.

Un alt eveniment important organizat tot la inițiativa ei, a fost organizarea “Colocviului bibliotecarilor”, o întâlnire a bibliotecarilor din județ unde de fiecare dată s-au împărtășit idei, proiecte, informaţii utile în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. Parteneriate cu școlile și grădinițele, implicarea activă în proiectele: Prietenie pe o sfoară, Ziua Internaţională a Cititului Împreună, Ora să ȘTIM, O întâlnire pe nevăzute cu o carte sunt o parte dintre activitățile în care este implicată colega noastră.

Dincolo de munca depusă, ceea ce a recomandat-o pe bibliotecara Oana Marinică Mustăţea pentru acest premiu este perseverența, capacitatea de a-și stabili obiective, de a-și construi activități și de a ține tinerii aproape de bibliotecă. Felicitări şi calde urări de succes mai departe, păstrând entuziasmul pentru profesie!

Despre premiu: Din 2016 a fost instituit acest premiu prin donația și susținerea generoasă a Paulei Zimbrean, fiica Monicăi Andriesei, în memoria mamei sale. A fost acordat Bibliotecii publice din comuna Stelnica, județul Ialomița (bibliotecară Ionela Șerban, 2016), Bibliotecii publice din comuna Bărbătești, județul Gorj (bibliotecară Ioana Roșu, 2017), Bibliotecii publice din Cotnari, județul Iași (bibliotecar Dorin Cozan, 2018), Bibliotecii Județene “Marin Preda” Alexandria, județul Teleorman (manager Viorel Fota, 2019), Bibliotecii orăşeneşti “Tata Oancea” din Bocşa, judeţul Caraş Severin (bibliotecar şi manager Gabriela Şerban, 2020), Secţiei pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene Braşov, bibliotecar Melania-Luana Butnariu (2021).

Despre Monica Andriesei: MONICA ANDRIESEI (1948-2014) a fost o devotată bibliotecară la Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov, unde şi-a început activitatea în anul 1972, la secţia de împrumut carte pentru adulţi. Absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română, Universitatea Bucureşti, a urmat cursul de biblioteconomie, sub îndrumarea profesorului Dan Simonescu, un slujitor dedicat al bibliotecilor româneşti, cel ce i-a fost model şi ghid în profesie. La Braşov, a lucrat pentru carte, lectură, bibliotecă şi oameni, ajungând să conducă secţia de împrumut carte (1996, 2001-2006) şi chiar directoare adjunctă de specialitate a bibliotecii (1997-2001). În această calitate, a contribuit la modernizarea bibliotecii, a iniţiat şi coordonat informatizarea completă a secţiei de împrumut, încheiată în 1998, a gestionat cu tact şi fermitate în acelaşi timp acest serviciu dificil, cu un volum mare de muncă şi interacţiune directă cu cititorii, a format tineri bibliotecari, fiind un model de competenţă, bună comunicare, ambiţie şi tenacitate. Pasionată de artă, din 1998 a organizat expoziţii de artă în bibliotecă, în Galeria de pe scară, stimulând pe artiştii braşoveni. A contribuit decisiv la îmbogăţirea colecţiei de artă a bibliotecii pe care a descris-o în albumul Pinacoteca (două ediţii, 2006 şi 2008), în colaborare. Cu talent şi multă muncă, a devenit un artist iconar, exersând pictura pe sticlă şi expunând în expoziţii de grup, dar şi personale. La începutul lui 2006 se pensiona de la bibliotecă, dar a continuat să fie activă în domeniul culturii şi al cărţilor, la Muzeul Civilizaţiei Urbane şi la librăria Okian din Braşov. La 7 august 2014, s-a stins din viaţă, lăsând în urmă amintirea unui om pentru care cartea, cititul şi cultura erau un crez şi un stil de viaţă. Pentru cei lăsați în urmă, Monica Andriesei a rămas un model de bibliotecar şi o persoană deschisă şi generoasă.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ErasmusDays 2022

octombrie 7th, 2022 Fără comentarii

Erasmus Days 2022 este un eveniment care se desfășoară la nivel european, pe parcursul a trei zile, și are drept scop celebrarea programului Erasmus +. Cu acest prilej, vă invităm joi, 13 octombrie, începând cu ora 12.00, la Mansarda Casei Baiulescu, să participați la atelierul susținut de colegii noștri. Dacă sunteți interesați de programele de formare pentru adulți oferite de bibliotecă sau doriți să discutați cu beneficiarii proiectului de mobilități nu ratați această întâlnire!VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)

DigiPrior – întâlnire de lucru

octombrie 6th, 2022 Fără comentarii

În perioada 29-30 septembrie a avut loc cea de-a treia întîlnire transnațională din cadrul proiectului DigiPrior – Priorities in the digitization of books, documents and photos (DigiPrior – Priorități în digitizarea cărților, documentelor, fotografiilor și abordări moderne pentru promovarea materialelor digitizate). Întâlnirea a fost găzduită de Direcția Generală a Patrimoniului Cultural, la Palatul Național din Mafra, Portugalia.

Obiectivul proiectului DigiPrior este acela de a crește capacitatea bibliotecarilor, arhiviștilor, colecționarilor și managerilor de biblioteci în sfera prioritizării articolelor pentru digitizare și promovării atractive a artefactelor digitale, prin crearea de materiale de instruire adecvate și instrumente de formare pentru grupurile țintă, precum și pentru formarea viitorilor formatori.

Au fost prezentate și s-a discutat pe baza produselor deja realizate, s-au stabilit pașii pentru următoarea etapă a proiectului, s-au discutat aspecte organizaționale, legate de management și de diseminarea rezultatelor.

Palatul Național din Mafra a fost ridicat, potrivit tradiției, în urma promisiunii făcute în anul 1711 de regele João V (1683-1754) călugărului franciscan António de S. José – aceea de a ridica o biserică pentru ordinul franciscan dacă regina, Maria Ana de Austria, îi va dărui urmași. Planul inițial al mănăstirii, acela de a adăposti 18 călugări, a fost extins, într-un final, cu spații pentru 300 de călugări, un palat regal și o bazilică.

Biblioteca, organizată pentru prima dată de călugărul João de Santa Ana, ocupă cel mai impunător dintre holurile palatului. Podeaua e pavată cu marmură de diferite culori, în centru cu un dom susținut de patru arcade. Rafturile sunt sculptate în lemn, în stil rococo. Biblioteca deține 30 000 de volume, din sec. XV-XIX, din diverse domenii: teologie, cărți de predici, canoane și drept civil, istorie, geografie, călătorie, matematică, muzică, artă, medicină etc. Biblioteca deține o serie de cărți rare, o colecție de incunabule, o impresionantă colecție de Biblii și 750 de cărți interzise (posesia acestora fiind autorizată de papă), al căror conținut variază de la  politică socială și pînă la cabală și alte texte religioase.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Categories: Evenimente Tags:

Branding şi comunicare în industrii creative

octombrie 3rd, 2022 Fără comentarii

Biblioteca Județeană Brașov, Centrul Multicultural al Universității “Transilvania” Brașov și Muzeul de Artă Brașov, ca parteneri, organizează un curs practic Branding și comunicare în industrii media susținut de Cristina Simion, curator și galerist, la care au plăcerea să vă invite să luați parte. Evenimentul va avea loc luni, 10 octombrie 2022, de la orele 16,00 și va fi găzduit de Centrul Multicultural al Universității “Transilvania” Brașov. Evenimentul va avea loc în cadrul SCIFEST – Festival de ştiinţă şi industrii creative.

Cu o experiență îndelungată în comunicare și marketing în media, precum și cu o activitate susținută de promovare a artiștilor, Cristina Simion va aborda următoarele chestiuni în prezentarea sa:

Industrie creativă și profesie liberală – importanța valorii intangibile. De ce contează brandingul. Imaginea profesională și imaginea personală a creatorului. Reputație, leadership, clivajul imaginii și al încrederii. Succesul profesional și impactul social

Ce și cui comunicăm. Viziune, elemente relevante, elemente de diferențiere sau unicitate, recunoașterea spontană și cea asistată. De la creatorul-absent la creatorul-comunicator (influencer). Publicul și partenerii creatorului. Comunicarea directă și comunicarea intermediată. Avantaje și dezavantaje. Prezentul disruptiv, șocul viitorului și responsabilitatea socială a creatorului.

Detalii despre Cristina Simion aflați mai jos.

Cunoscând interesul și activitatea dvs. în domeniul industriilor creative, vă invităm să luați parte și vă rugăm să vă înscrieți completând formularul disponibil la linkul de mai jos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe66rBPNKh5uwd9qnH9Maa5BYRRg-emi_ncxBPm9XH4w5XmvA/viewform?usp=sf_link

După seminarul practic, Muzeul de Artă vă oferă un tur ghidat în expoziția Magdalena Rădulescu, găzduită pe simezele Centrului Multicultural, o expoziție a unei artiste talentate și boeme, care a surprins exoticul, mișcarea și dansul în tușe grațioase și puternice.

Vă așteptăm cu drag!

Despre Cristina Simion:

În lumea jurnalismului, Cristina Simion a fost și este un nume reputat, azi fiind mai cunoscută în lumea artei. A condus mult timp grupul de presă Edipresse, o poziție de mare responsabilitate. A început munca în mass media scrisă încă din studenţie, urcând ierarhic, pas cu pas, de la postul de corector, la jurnalist de teren, editor de ştiri, redactor-șef, director de marketing până la postul de director general. A construit o carieră solidă, în care a învăţat, a experimentat, a lansat proiecte, a lucrat în publicitate, distribuţie şi marketing, a fost director editorial.

În urmă cu aproape zece ani, a făcut o alegere, renunţând la cariera din România şi stabilindu-se în Germania. Aici s-a gândit ce i-ar plăcea să facă şi a decis să-şi împlinească visul de a avea o galerie de artă şi de a promova artişti. A făcut cursuri de curatoriat, a organizat expoziţii în galeria proprie, Tiny Griffon, din Nürnberg, şi în afara ei, scrie cărţi şi albume de artă, cataloghează colecţii private de artă, coordonează parteneriate transfrontaliere între Germania şi România în domeniul artistic. A fost co-curator la cele două ediţii ale Bienalei Internaţionale de Arte Vizuale (Bienala Albastră) din Braşov. În ultimul deceniu, a colecţionat cu pasiune şi interes lucrările unui artist de origine română, Jacques Hérold, afirmat ca unul dintre cei mai importanţi suprarealişti târzii în Franţa. În 2021-2022, a itinerat expoziţia colecției de gravură şi ediţii bibliofile Jacques Hérold, la Braşov (Biblioteca Judeţeană Braşov), Bucureşti (Muzeul Național al Literaturii Române), Timişoara (Muzeul Național de Artă) şi Cluj-Napoca (Muzeul Naţional de Artă), curatoriind, la Brașov, şi expoziţiile altor artişti români: Roland Pangrati și Gabriela Bodin.

Cu un doctorat în managementul industriilor nestandardizate, cursuri de curatoriat internațional și de managementul colecțiilor de artă la NODE Curatorial Center Berlin și un curs de Arts and Finance la Sothebys Institute of Art New York.

Îmbinând experienţa de jurnalist, de marketer, de galerist şi curator, Cristina Simion susține seminarii de branding şi comunicare pentru mediul artistic.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Categories: Evenimente Tags:

Nocturna bibliotecilor la Brașov – program

septembrie 22nd, 2022 Fără comentarii

Share location@Bibliotecă este sloganul din acest an al Nocturnei Bibliotecilor, o campanie națională de activare nocturnă a bibliotecilor publice sub egida Asociației Naționale a bibliotecarilor și bibliotecilor publice (ANBPR). Evenimentul va avea loc în intervalul 30 septembrie – 1 octombrie 2022, data exactă fiind la alegerea bibliotecilor participante.

La Biblioteca Județeană Brașov, Nocturna bibliotecilor va avea loc vineri, 30 septembrie 2022, între orele 16,00-24,00 și va cuprinde un program variat. De la întâlniri cu și impresii despre cărți la lecturi multiculturale, de la teatru la filme, de la jocuri tradiționale la jocuri de societate și realitate virtuală, până la ateliere de creativitate, expoziții și tururi ghidate, descoperiți biblioteca și împărtășiți experiențe.

SEDIUL CENTRAL AL BIBLIOTECII – BD. EROILOR NR. 35

Întâlnire pe nevăzute cu o carte – Acceptați provocarea?

Bibliotecarii Secției de împrumut vă propun și vă invită la o întâlnire pe nevăzute cu o carte. Veți avea posibilitatea să împrumutați o carte al cărei titlu nu îl cunoașteți, dar despre care veți primi câteva mici indicii. Poate veți avea parte de o întâlnire plăcută sau de un date misterios. Vă dăm ÎNTÂLNIRE PE NEVĂZUTE CU O CARTE vineri, 30 septembrie 2022, între orele 16,00-24,00 (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, parter)

Cartea cărților citite la Secția de împrumut

“Ceea ce este muzica pentru suflet, este cititul pentru minte. Cititul provoacă, întărește, vrăjește, îmbogățește”. Pornind de la cuvintele lui Steven Roger Fischer, și anul acesta, de Nocturna bibliotecilor, Secția de Împrumut vă propune o acțiune cu scopul de a stimula lectura de calitate. Sunteți invitați să împărtășiți părerea voastră despre cartea sau personajul care v-au impresionat cel mai mult ori despre domeniile care vă trezesc interesul, într-o carte a cărților citite. Opiniile dvs. vor fi de folos pentru cunoașterea intereselor de lectură ale utilizatorilor serviciilor de bibliotecă. Vineri, 30 septembrie 2022, între orele 16,00-24,00 (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, parter)

Teatru cu și pentru copii

De Nocturna bibliotecilor vă invităm să vedeți sceneta dramatică „Vrăbior ochi-treaz, vindecat cu Brahms” de Andreea Condei la Sala de lectură, vineri, 30 septembrie 2022, de la orele 18,00 (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, etajul 1)

Citirea scenetei se va face alături de Matei și Nectaria Stîrlea, Luca, Matei și Pavel Bâgiu, iar intervenția muzicală este asigurată de soprana Iuliana Stîrlea. Inspirate din viețile compozitorilor, poveștile Andreei Condei îmbină literatura cu muzica și folosesc teatrul ca mijloc de educație și cultură, apropiind copiii de muzică.

Sub semnul jocurilor

Pentru început, vineri, 30 septembrie 2022, la Nocturna bibliotecilor, vă propunem o sesiune cu jocurile tradiționale ale copilăriei, din Țara Bârsei, în fața bibliotecii între orele 16,00-17,00, dacă ne permit condițiile meteo. După care, în continuare vă dăm întâlnire la Nocturna bibliotecilor cu băieții de la Tricksters club și cu cele mai noi jocuri de societate accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Vom descoperi tainele jocurilor Coatl, Ligretto și Carcassonne în Sala de lectură, între orele 19,00-22,00. În același timp, sunt deschise ateliere de creativitate unde sunteți invitați să colorați semne de carte, să desenați personajul favorit, să creați coperte de carte și bibliocărticele, ghirlande și ornamente din pagini de cărți, să dezlegați jocuri de cuvinte, să creați povești. (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, etajul 1)

Vă așteptăm alături de familie, prieteni și colegi în minunata lume a jocurilor! Activitate desfăşurată în cadrul SCIFEST – Festival de ştiinţă şi industrii creative

Vânătoare de comori/cărți. Descoperă în bibliotecă cele 7 minuni ale lumii cu ochelarii virtuali

Vă pregătim o surpriză alături de Edutech VR la Noaptea bibliotecilor, vineri, 30 septembrie, între 18,00-21,00. Veți afla despre cele șapte minuni ale lumii din vizita cu ochelarii virtuali, după care veți porni în căutarea indiciilor în diferite colțuri ale lumii ….bibliotecii. Participă echipele de câte 5 membri care s-au înscris. (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35)

Vino și descoperă lumea virtuală și reală la Bibliotecă! Împărtășește experiența ta la Bibliotecă! Activitate în cadrul SCIFEST – Festival de ştiinţă şi industrii creative

Tururi ghidate

Pentru cei ce doresc să viziteze biblioteca, să afle mai multe despre secțiile, colecțiile și serviciile ei, sunteți așteptați la tururile ghidate organizate la orele 16,00, 17,00 și 18,00. Înscrieri la adresa biblgb[at]rdsmail.ro, subiect mesaj Tur ghidat Nocturna bibliotecilor. Comunicați ora aleasă pentru tur, numele și un telefon mobil pentru contact. (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, parter)

Seară de Filme

O selecție de scurtmetraje curatoriată de CineClub Brașov, diversă și proaspătă, oferă spre vizionare 90 de minute de filme scurte din jurul lumii și din varii genuri, de la animație sau documentar, la Sci-Fi și care dorește să aducă tema cărții si a bilbliotecii în centrul discuției. Te așteptăm să le descoperi și vizionezi la Nocturna bibliotecilor la Brașov de la orele 22,00, în Sala de lectură (Sediul central, Livada Poștei, Bd. Eroilor nr. 35, etajul 1)

Activitate în cadrul SCIFEST – Festival de ştiinţă şi industrii creative

CASA BAIULESCU – BD. EROILOR NR. 33

Lecturi multiculturale la Turnul Babel

Cu prilejul Nocturnei bibliotecilor, Biblioteca engleză, Mediateca francofonă și Biblioteca maghiară organizează evenimentul “Multiculturalitate în spațiul bibliotecii”, cu tema “Biblioteca la răscruce – Tranziția de la offline la online”, în cadrul căruia trei utilizatori ai bibliotecii vor realiza o prezentare-dezbatere despre schimbările survenite odată cu pandemia de COVID-19 – cum au fost afectați în viața de zi cu zi, urmând a se raporta la relaționarea lor cu biblioteca în cei doi ani de pandemie. Din partea Bibliotecii engleze invitată este Modesta Peralta Sosa, din partea Mediatecii francofone – Marie Elisabeth Samoilă, iar din partea Bibliotecii maghiare – Ambrus Attila. Vineri, 30 septembrie 2022, la Mediateca Francofonă între orele 17,30-19,00 (Livada Poștei, Casa Baiulescu, Bd. Eroilor nr. 33, parter)

Expoziție și atelier de fotografie

În cadrul Nocturnei bibliotecilor, elevii clasei a XI-a B de la Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”, profil producție media, coordonați de profesoara Raluca Filimon, vor realiza un atelier de fotografie și o expoziție, constând în fotografii arhitecturale, de tip portret și din natură. Fotografiile, create în scop didactic, redau forma, culoarea, punctul și volumul – elemente plastice expresive în fotografie. Vineri, 30 septembrie 2022, la Mediateca Francofonă de la orele 19,00 (Livada Poștei, Casa Baiulescu, Bd. Eroilor nr. 33, parter)

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU COPII ȘI TINERET (strada Iuliu Maniu nr. 6)

Povești și poezii la ceas de seară! pentru copii și părinți (orele 16,00-18,00) și pentru cadrele didactice (orele 19,00-21,00).

Fiecare participant va veni pregătit cu o poveste, o poezie…., de citit, de povestit, de recitat….
Ținută obligatorie: …comodă (se va sta pe pernuțe sau pe covoraș…).
LOCURI LIMITATE!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Ziua internaţională a tineretului

Ziua internaţională a tineretului, sărbătorită anual în 12 august încă din 1999, este promovată drept oportunitate de a face auzite vocile, acțiunile și inițiativele tinerilor, precum și implicarea lor în luarea deciziilor care îi vizează în mod direct.

Tinerii au un entuziasm aparte și un rol important în ceea ce privește schimbarea în bine a lumii. Sunt vocali, creativi, implicati, iar cand apare o problemă în jur, se mobilizează rapid și-si fac vocea auzită pe toate canalele sociale pe care le cunosc foarte bine. Nu este greu de observat că tinerii din România şi din întreaga lume s-au aflat în fruntea unor mişcări recente din ţările lor, creionând, astfel, tendinţe reale şi exprimând nevoia de schimbare, în diverse domenii.

Ce este, de fapt, tinerețea? … poate o stare de spirit ce dorești să nu se mai termine; este perioada în care simți că ai “imunitate” în ceea ce privește bătrânețea, bolile și chiar moartea. Tinerii au o mulțime de dorințe, își fac iluzii și speranțe în legătură cu viitorul; își doresc să schimbe lumea și, plini de energie, fac tot posibilul ca să reușească în viață. Cu toții avem nevoie de optimismul, bucuria și încrederea lor, dar, cel mai important, avem nevoie de implicarea lor activă în găsirea celor mai bune soluții, în promovarea unor valori și principii corecte.

Expoziţia cuprinde cărţi despre tinereţe şi tineret, antologii literare ale tinerilor creatori, reflecţii ale unor personalităţi despre vârsta tinereţii.

Documentare, realizare şi montare expoziţie bibliotecar Cristina Baciu, Sala de lectură

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)