Arhivă

Arhivă Autorului

Știri despre comisiile profesionale ANBPR

decembrie 15th, 2019 Fără comentarii

Întâlnirea profesională a Comisiei de prelucrarea documentelor și de referințe științifice a fost găzduită şi susţinută financiar de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov şi a avut loc la Braşov în perioada 28-29 noiembrie 2019. Dintre membrele comisiei au participat Catrina Căluian şi Titina Maricica Dediu de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, Ioana Frunte-Lată de la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea, Ruxandra Nazare şi Nicoleta Tudor de la biblioteca gazdă. Alături de membrii comisiei, au luat parte Liviu Dediu, vicepreşedinte ANBPR, Johanna Haltrich şi Natalia Perianu de la secţia Dezvoltarea colecţiilor din cadrul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov.
Temele de discuţii au fost următoarele:
Achiziţia de carte prin SICAP – proceduri şi metodologii
Descrierea publicaţiilor electronice – reguli
Codul internaţional de catalogare Resource Description and Access (RDA)
Scopul a fost şi este de a stabili modalităţile de achiziţie practicate, cu avantajele şi dezavantajele lor, de a lămuri chestiuni de catalogare, de a aplica cât mai uniform principiile de catalogare şi de a contribui la actualizarea cunoştinţelor. Obiectivul este de a oferi recomandări pentru bibliotecari şi catalogatori, îndrumări utile şi practice spre a fi cât mai uniformă şi accesibilă descrierea datelor bibliografice.
La primul subiect, Titina Dediu şi Johanna Haltrich au prezentat modalitatea de achiziţie prin SICAP (Procedură simplificată) la Galaţi şi Braşov. Această procedură se aplică, potrivit legii, de bibliotecile publice cu un buget de achiziţie de o anumită valoare şi include toate tipurile de documente care se achiziţionează de o bibliotecă (carte, audio-media, publicaţii seriale etc). Cartea veche ar putea fi o excepţie. Referitor la caietul de sarcini, criteriul de atribuire de la Galaţi este raportul calitate – preţ, stabilind ponderea următorilor factori: număr de titluri – 40%, număr de exemplare – 35%, preţ – 25%, în timp ce la Braşov criteriul de departajare a furnizorului de carte este rabatul aplicat la oferta de titluri, exemplare şi colaborări cu editori. S-a discutat exemplul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti care indică un tip de cerere, centrat pe colecţiile bibliotecii şi încărcarea listei de titluri, autori, an, fără preţ însă. Cu cât o cerere de ofertă este mai clară cu atât permite accesul şi participarea mai multor ofertanţi, legea solicitând expres asigurarea accesului echitabil al mai multor ofertanţi.
La Galaţi, bibliotecarul responsabil din cadrul Compartimentului Achiziție lucrează în SICAP şi practică achiziţia pe loturi mari, în timp ce la Braşov, bibliotecarii de la achiziţie se ocupă doar de munca de bibliotecă, iar departamentul de contabilitate operează în SICAP. Cu cât comenzile se succed mai rapid, cu atât funcţionează o aprovizionare periodică, cărţile noi ajungând mai rapid la utilizatori. În schimb, la Braşov, se încarcă pe SICAP şi listele de comenzi, îmbinându-se metode din Procedura simplificată cu cele din achiziţia directă. S-au menţionat şi alte exemple de biblioteci, mai mari şi mai mici, precum Bucureşti, Cluj, Craiova, Baia Mare, Sibiu, Alba, prezente pe SICAP. S-a ajuns la concluzia că este nevoie de a obţine informaţii mai multe şi mai detaliate şi s-a întocmit un draft de chestionar care vizează date despre buget – ce cotă parte se alocă achiziţiei de carte, audio-video, periodice etc., tipul de achiziţie, criterii de atribuire, condiţiile din caietul de sarcini și care va fi aplicat bibliotecilor publice, selectiv, în funcţie de buget, datele obţinându-se din analiza SICAP şi telefonic. Rezultatele acestui chestionar vor fi gata la data de 8 februarie 2020.
S-a discutat despre catalogarea publicaţiilor electronice, cu demonstraţii practice, de exemplu descrierea unei pagini de internet, cu lămuriri despre standarde, norme şi principii de catalogare. Dl Liviu Dediu a făcut o succintă prezentare a ceea ce înseamnă RDA. În acest context, Catrina Căluian a propus, în calitate de preşedintă a Secţiunii Catalogare și indexare a ABR şi de contributoare la Ghidul naţional de catalogare coordonat de Constanţa Dumitrăşconiu, bazat pe RDA, să muncim împreună și să inițiem din partea celor două asociații, ABR şi ANBPR, o adresă către Biblioteca Națională a României în vederea demarării demersurilor de către aceasta pentru obținerea dreptului de traducere/consultare/difuzare a noului cod internațional RDA de la deținătorul dreptului de autor (ALA Publishing). Cererea pentru acordul traducerii trebuie să vină din partea unei biblioteci şi Biblioteca Naţională a României este cea mai potrivită. O cerere comună a celor două asociaţii către Biblioteca Naţională ar putea avea mai mulţi sorţi de izbândă. De asemenea, Catrina a apelat la extinderea corpului de contributori la acest ghid, iar doamna Nazare Ruxandra a propus chiar o sesiune de lucru comună, colaborativă a celor două comisii. Biblioteca Judeţeană Braşov ia în considerare posibilitatea să susţină o asemenea întâlnire comună de lucru. În viitor Comisia ar trebui să se ocupe de lucruri practice și recomandări privind achiziţia, gestiunea fondului, bibliografii şi istorie locală, referinţe ştiinţifice.

Despre componența comisiilor profesionale ale ANBPR vezi detalii aici https://anbpr.org.ro/index.php/despre-noi/organizare/

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: ANBPR Tags:

Expoziţia Designul lecturii

decembrie 9th, 2019 Fără comentarii

În cadrul Sciefest – Festival de ştiinţă şi industrii creative, Biblioteca Judeţeană Braşov a lansat Concursul de design cu tema Mobilier pentru o bibliotecă publică, etapa creaţie, în 11 septembrie 2019.

Concursul a avut în vedere proiectarea unor “corpuri de lectură”, concepute fie ca ansamblu integrat (scaun și masă de citit, împreună cu corp de iluminat, ceas etc) fie ca piese individuale. Designerii aveau libertatea să proiecteze un mobilier SMART, care să integreze componente sau echipamente inteligente, să aleagă structuri și culori inovative și materiale eco-prietenoase, să acorde atenție unor poziții de ședere-lectură neconvenționale.

Cerința obligatorie era ca designul propus să sugereze ambianța adecvată pentru citit, să trimită la ideea de bibliotecă a viitorului, să fie comod, fezabil, practic, sigur, durabil și să creeze o atmosferă specifică lecturii. Totodată materialele puteau fi diverse: lemn, carton și hârtie, plastic, metal, textile, sticlă, pe cât posibil reciclabile.

Concursul s-a deschis tuturor persoanelor creative preocupate de design: elevi și studenți la secții de design ale liceelor și instituțiilor de arte, absolvenți, masteranzi și doctoranzi ai facultăților de arhitectură, arte, design, ingineria lemnului, arhitecți, designeri, artiști plastici interesați de design, antreprenori și inițiatori de start-up-uri și makerspace-uri. Pentru mai multe detalii vezi regulamentul http://blog.bjbv.ro/?p=4956

La invitaţia bibliotecii judeţene braşovene, au răspuns 6 creativi braşoveni, cu pregătire diversă (designer, arhitect, elevi şi absolvenţi ai Liceului vocaţional de arte plastice Hans Mattis Teutsch, iniţiatori de start-upuri). Formaţia proprie şi-a pus amprenta asupra proiectelor propuse care sunt foarte diferite şi oferă soluţii variate. Juriul, format din specialişti din domeniu şi din bibliotecă, a evaluat nu atât de multe proiecte, dar felurite ca abordare.

Proiectul Refugii pentru lectură, designer Robert Niculescu, a câştigat Premiul I prin propunerea unui mobilier modular, flexibil, adaptabil contextului. Muzeul cărţilor este titlul proiectului ce a câştigat Premiul II şi este propunerea unei absolvente a liceului braşovean de arte, Paula Alina Teodorescu, azi studentă la filologie. Acest proiect se axează pe sediul central al bibliotecii din Livada Poştei şi propune o reorganizare a sălii de lectură, secţiei de împrumut şi a parcului din spatele bibliotecii. Viziunea ei artistică include un ansamblu, iar conceptul şi memoriul tehnic explică alegerea titlului şi a soluţiilor de mobilier. Din partea bibliotecii, se cuvine să remarcăm că acest proiect aparţine unei cititoare pasionate. Premiul III a revenit unei firme de arhitectură, proiectul fiind semnat de arhitecta Alina Grigorescu, aplicat noului spaţiu de la Agrement, sub Tâmpa şi avansând o soluţie de amenajare şi decoraţiuni interioare pentru un sediu diferit. Menţiunea a fost acordată proiectului Concept Corp de bibliotecă a tinerei eleve Daiana Bogdan de la Liceul vocaţional de arte plastice H. Mattis Teutsch.

Rămase în afara concursului au fost două proiecte Ceas literar, proiectant Tudor Petrican şi Mobilierul multifuncţional Ridmour al inovatorului şi creativului tânăr Alexandru Ailioaie (care a fost trimis tardiv). Primul dintre ele lua în considerare spaţiul Filialei nr. 5 a bibliotecii, situat pe Bd. Griviţei, venind din partea unui cititor pasionat şi creativ în materie de ceasuri, în timp ce al doilea a propus un fotoliu multifuncţional, cu mai multe poziţii, putând fi utilizat ca birou, masă de lucru, cu spaţiu de depozitare cărţi şi bagaje. Dincolo de caracterul personal şi perspectiva diferită a fiecărui proiect, trebuie să observăm că întâlnim şi aspecte similare între proiecte, detectabile, de pildă, la nivelul practic al compartimentelor pieselor de mobilier pentru cărţi şi obiecte personale.

Câştigătoare sau nu, toate proiectele au fost expuse în expoziţia intitulată Designul lecturii, vernisată pe 25 noiembrie 2019, găzduită în spaţiul ART onezero (Strada Lungă nr. 100). Cele 6 proiecte pot fi văzute în selecţia expoziţiei şi pot fi consultate în întregime în mapele aflate la dispoziţia publicului vizitator. Câteva piese modulare din proiectul clasat pe locul I au fost tipărite la imprimanta 3D a bibliotecii şi se află în expoziţie. Programul de vizitare este luni, miercuri, vineri – 14,00-16,00, marţi şi joi – 17,00-19,00. Până vineri vă aşteptăm la ART onezero să vizionaţi proiectele!

Concluziile acestei prime ediţii a concursului vizează faptul că este nevoie de o asemenea competiţie, evident una care să includă şi etapa de prototipare, cu bugetul aferent, lansată şi anunţată din timp. Reacţia specialiştilor în design şi decoraţiuni interioare din mediul braşovean a fost încurajatoare, un concurs dedicat unor preocupări tradiţionale (dispunem de industria lemnului, de silvicultură, de instituţii artistice, de expertiză) fiind binevenit. A doua concluzie clară desprinsă din această primă experienţă este necesitatea de a crea o secţiune specială pentru debutanţi, pentru a stimula creativitatea tinerilor, a-i încuraja să concureze şi a răsplăti efortul lor. Din partea bibliotecii, intenţia este să lanseze şi alte concursuri adresate atât designerilor de produs, cât şi creatorilor de animaţie de film şi de ce nu? de jocuri video, pe baza poveştilor şi imaginilor din documentele şi manuscrisele bibliotecii. Aceasta este una dintre ambiţiile de viitor, pe care sperăm că o vom realiza.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)

Sciefest – descrierea activităților și atelierelor

noiembrie 10th, 2019 Fără comentarii

1. Atelierul de evoluție este susținut de Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR) care explică teoria științifică a evoluției prin reprezentări grafice ale istoriei naturale a Terrei şi a apariţiei omului, discuţii, curiozităţi şi noutăţi, miniexpoziţie de cărţi. Programele și campaniile ASUR popularizează cunoașterea științifică și promovează gândirea critică. Calendarul Ştiințific 2020, aflat la ediţia a X-a, este un proiect ASUR şi unul dintre produsele informaționale şi educaţionale actuale, ce oferă 366 motive de a ne apropia de ştiinţă. Acesta sintetizează date mai vechi din trecutul cercetării științifice, dar și cele mai noi descoperiri din medicină, astronomie, tehnică, mediu etc. Distribuţie gratuită!

2. Expoziția de design de produs cuprinde proiectele studenților de la Facultatea de design de produs și mediu a Universității ”Transilvania” Brașov, una dintre cele mai noi facultăți, înființată în 2010 prin integrarea catedrelor de design de produs și robotică, chimie și mediu și ulterior de mecanică fină și mecatronică. Facultatea oferă programe moderne de studii, orientate spre lansarea de produse inovatoare și specialiști în domenii emergente, precum ingineria medicală sau energii regenerabile.

3. Atelierul de creativitate cu pixuri 3D şi imprimare 3D este susținut de echipa Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov și constă în crearea unui obiect cu ajutorul pixului alimentat electric. Se pot proiecta și realiza insigne, brelocuri, forme geometrice, ornamente de Crăciun, broșe, flori, animale ș.a. Scopul este inițierea într-o tehnică nouă și deprinderea utilității ei, de la educație la creativitate, de la producerea unui obiect util casnic la industrie. Durata activității: 15 minute pentru fiecare persoană. Vârsta: 14 – peste 60 ani.

4. Aplicaţii ale inteligenţei artificiale

IA – Primul asistent virtual muzeal din România bazat pe inteligenţă artificială

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Universitatea „Transilvania” din Braşov şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov au realizat proiectul cultural omonim. Acesta propune o soluţie inovatoare de protejare şi promovare a patrimoniului cu ajutorul inteligenţei artificiale. IA este o prezenţă feminină de tip avatar, bazată pe un program informatic, vizualizată pe un ecran TV şi capabilă să furnizeze, la cerere, informaţii despre expoziţii, muzeu şi oraşul Braşov. Aplicaţia a fost realizată de un colectiv de cercetători din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov

Inteligenţa artificială – o nouă provocare pentru domeniul juridic

Studiul teoretic şi practic aparţine lui Dan-Radu Baraboi, masterand în anul I, Facultatea de Drept, Programul de studii Drept privat aprofundat la Universitatea „Transilvania” Braşov. Dacă partea teoretică repertoriază principalele aplicaţii ale inteligenţei artificiale în domeniul juridic la nivel național și internațional, abordând ulterior riscurile și problematica răspunderii ce pot apărea ca urmare a utilizării I.A., partea aplicativă constă în realizarea unui nou model de program informatic bazat pe I.A., conceput prin utilizarea unui sistem logic de interpretare și rezolvare a problematicii juridice.

5. Nutriție și știința alimentației cu nutriționist dietetician Felicia Constantin

Puteți afla cunoștințe utile despre nutriție și un stil de viață sănătos în discuțiile cu Felicia Constantin. În calitate de expert în nutriție și dietetică, invitata noastră va oferi informații de specialitate pe aceste teme, esențiale pentru noi toți în condițiile în care suntem asaltați de un torent de știri în domeniu, despre rețete, diete și cure de slăbire, care, fără o atentă selecție, pot fi contraindicate. Iată de ce doamna Felicia Constantin vă invită să completați un chestionar pe aceste teme, destinat cu precădere adolescenților și părinților lor, ce poate fi completat și de adulți. Educația pentru o alimentație sănătoasă este prioritară astăzi, dată fiind lipsa aproape totală de educație nutrițională în școli și nu numai. Un concurs de rețete ingenioase, delicioase și sănătoase, este surpriza finală rezervată participanților.

6. Terapii alternative – Medicina ayurvedică și Biorezonanţa
Ayurveda reprezintă sistemul de cunoștințe medicale indiene și o practică veche de medicină alternativă, care se bazează pe echilibrul dintre trup – minte și spirit. Dezechilibrul dintre acestea este cauza afecțiunilor și bolilor. Biorezonanța este unul dintre domeniile de avangardă ale medicinei alternative. Această metodă de investigare și testare relativ nouă se bazează pe cele mai noi descoperiri din fizica cuantică. Tratamentul constă în stimularea organismului cu unde electro-magnetice și măsurarea reacției lui la acești stimuli. Invitații noștri, specialiști cu experiență îndelungată în aceste terapii, vor prezenta, printre altele, metode de armonizare corporală (prin dietoterapie, fitoterapie, cromoterapie, meloterapie, masaj etc.),
metoda de înregistrare a câmpului electromagnetic personal prin folosirea unui aparat special (aparatul Egely), determinarea și observarea stării de sănătate fizică și psiho-emoțională folosind aparatul de biorezonanță.

7. Muzeul Pedagogic Brașov este o inițiativă menită să sprijine educația și cultura copiilor și tinerilor prin metode interactive și să dezvolte interesul pentru știință, artă și natură. Prin cursurile, atelierele, expozițiile inovatoare, Muzeul pedagogic Brașov reușește să mobilizeze energii, să reunească experți pedagogi și să ofere o alternativă practică și stimulatoare pentru educație și cultură.

Atelierul Pictura pe apă este o activitate fascinantă care implică atât arta cât și chimia, iar copiii își exersează creativitatea, imaginația și îndemânarea în același timp în care pot învăța despre densitatea lichidelor.

Locul, data şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort – Joi, 21.11.2019, orele 13,30 – Ludotecă

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de școală primară

Atelierul Reacții spectaculoase oferă copiilor prilejul să vadă cum reacționează anumite substanțe chimice și cu siguranță vor fi uimiți de rezultatul combinației dintre ele.

Locul, data şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort – Vineri, 22.11.2019, orele 17,00 – Ludotecă

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de gimnaziu

8. Fotografii astronomice româneşti – expoziţie virtuală a ASTROCLUB Braşov prezintă o selecţie din cele mai reuşite fotografii astronomice realizări ale astronomilor români din ultimii ani. Astrofotografia este o tehnică şi artă totodată ce a luat avânt în timpurile noastre. Fotografierea planetelor este o pasiune a astronomilor şi fotografilor amatori şi profesionişti în campanii de-a lungul anului, imaginile astronomice spectaculoase fiind obiectul unor prestigioase competiţii şi concursuri internaţionale.

Locul, data şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov – Livada Poştei, Sediul central, Joi-Vineri, 21-22.11.2019, orele 8,00-20,00, Sâmbătă, 23.11.2019, orele 8,00-12,00

9. Proiectul ”Zâmbete la microscop” al Asociației Carpaterra Brașov facilitează activităţi extraşcolare pentru copii din zonele rurale aflate în vecinătatea ariilor naturale protejate de interes național: Stejarul Secular de la Mercheașa, Rezervația avifaunistică Cotul Turzunului și Complexul Geologic Racoș.
Cursurile de microbiologie/microscopie, atelierele de desen/pictură cu tematica naturii, excursiile pe teren în ariile naturale protejate au mijlocit şi mijlocesc descoperirea mediului înconjurător şi a relaţiilor dintre diferitele elemente care îl alcătuiesc. Astfel asociaţia a vizat să transmită cunoştinţe din domeniile biologie, microscopie, ecologie, geografie, arheologie şi istorie, să experimenteze lucrul în echipă şi să stimuleze implicarea civică și activităţile în aer liber.

Prezentare coordonator

Asociaţia Carpaterra s-a înfiinţat în 2009 sub numele de Asociaţia Geopark Perşani, cu sediul la Racoş şi din 2014 are numele actual şi sediul la Braşov. Direcţiile principale de acţiune sunt protecţia mediului înconjurător, educaţia tinerilor şi dezvoltarea culturii, mai ales în aria Racoş, Homorod, Hoghiz, dar nu exclusiv. Acţiunile organizaţiei sunt concentrate în zona Sitului Natura 2000 Dealurile Homoroadelor (include Complexul geologic Racoş) şi a păşunii cu arbori seculari Mercheaşa. A organizat acţiuni şi a implementat proiecte inovatoare şi creative de educaţia mediului şi cultură. Pentru proiectul ”Zâmbete la microscop” coordonatoare este Mădălina Crişan.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Județeană Brașov, Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6) – Joi, 21.11.2019, orele 14,00-15,00

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de școală primară și gimnaziu

Proiectul este implementat de Asociaţia Carpaterra şi finanţat de Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

10. Proiectul ”ProtoShop Live” își propune să organizeze un curs de design de obiect, centrat în jurul tehnologiei imprimării 3D, dedicat elevilor de liceu.
Proiectul este despre adaptabilitatea la solicitările unei societăţi în continuă mişcare prin învățarea de noi abilități, prin provocarea dată de crearea și testarea unui nou produs și prin spiritul antreprenorial pe care îl antrenează. În centrul proiectului stă învățarea tehnologiei 3D, a aplicațiilor ei și a modului de operare al imprimantelor.
”Dorim să îi stimulăm pe cursanți să găsească un beneficiar real pentru creația lor. Astfel, le vom angrena gândirea critică și îi vom stimula în rezolvarea problemelor. Ei vor înțelege de la sursă care este nevoia pe care ar putea să o rezolve obiectul creat și se vor antrena în a face cercetare, vor colabora în echipă și vor comunica atât în interiorul echipei, cât și cu beneficiarii.” – declară iniţiatorii proiectului.
Cursul include un modul de comunicare, iar elevii învață să proiecteze un material vizual. Abilitățile de comunicare scrise și orale vor fi antrenate atunci când elevii își vor susține creația în fața clasei și vor răspunde la întrebări, vor crea o descriere şi un slogan pentru produsul lor. De asemenea, ei sunt încurajați să realizeze un film de prezentare, primind și câteva noțiuni de editare video.
Proiectul este implementat de Asociaţia Laborazon în parteneriat cu Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov şi în colaborare cu Alexandru Dobre – 3D Dot Braşov.

Prezentare coordonatori

Absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării Universitatea Bucureşti, Alina Floroi a colaborat cu companii prestigioase de publicitate şi a creat campanii de comunicare. Reîntoarsă în Braşov, a iniţiat o serie de evenimente inovatoare, fiind co-fondator al Laborazon, primul maker space din Braşov. Este colaborator al Asociaţiei pentru Tehnologie şi internet şi s-a implicat în multe iniţiative culturale locale ce au punct comun tehnologia şi artele vizuale.
Alexandru Dobre are un master în sociologie şi în antreprenoriat şi inovare susţinute în Danemarca şi SUA. A lucrat în companii de imprimare 3D şi cu această experienţă s-a întors la Braşov, unde a deschis un start-up de creaţie şi imprimare 3D. Este deopotrivă interesat şi implicat în susţinerea unor evenimente inovative, precum Noaptea albă a galeriilor, dar şi în sprijinirea educaţiei tehnologice a copiilor, aplicând şi câştigând finanţări la Fondul Ştiinţescu Braşov. Permanent, manifestă disponibilitate de a disemina şi a fi mentor celor doritori să înveţe modelarea, prototiparea şi fabricarea cu ajutorul imprimantelor 3D.

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de liceu

Proiect implementat de Asociaţia Laborazon în parteneriat cu Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov şi în colaborare cu Alexandru Dobre – 3D Dot Braşov şi finanţat prin Fondul Ştiinţescu Brașov, program al prin Fundaţiei Comunitare Braşov

11. Roboţi industriali şi umanoizi – Centrul de Informatică Industrială, Virtuală și Robotică din cadrul Institutului de cercetare și dezvoltare al Universității „Transilvania” Braşov propune o viziune deschisă asupra informaticii industriale și a roboticii, concentrându-se pe robotica (fixă și mobilă) implementată în mediile industriale, cu ajutorul tehnologiilor virtuale.

Prezentare roboţi

Jaguar Mobile Robotic Platform este proiectat pentru aplicații interioare și exterioare care necesită manevrabilitate robustă. Este livrat cu două brațe articulate și este conectat complet fără fir 802.11N. Integrează GPS exterior și 9 DOF IMU (Giroscop / Accelerometru / Magnetometru) pentru navigare autonomă. Platforma Jaguar este rezistentă, ușoară (<25 kg) și compactă. Este proiectat pentru terenuri extreme și capabil să urce scările (până la un pas de 200 mm). Scanerul video / audio integrat de înaltă rezoluție și scanerul laser opțional oferă informații despre detaliile operatorilor de la distanță. Pe lângă software-ul de control și de navigare gata de utilizare, se oferă și un kit complet de dezvoltare (SDK).

Nao este un robot umanoid autonom, programabil dezvoltat de Aldebaran Robotics, o companie franceză de robotică. Nao este disponibil ca un robot de cercetare pentru școli, colegii și universități pentru a preda programarea și pentru a cerceta domeniul interacțiunilor om-robot. Un alt domeniu în care roboții Nao sunt utilizați este îmbunătățirea terapiilor copiilor cu autism.

Prezentare echipă

Universitatea „Transilvania” Braşov, Institutul de Cercetare şi dezvoltare, Centrul de Informatică Industrială, Virtuală şi Robotică, prin intermediul echipei formate din asistent cercetare Daniel Voinea, cercetător Eugen Butilă şi cercetător Răzvan Boboc.

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: tineri de vârsta gimnaziului şi liceului, adulţi

12. Proiectul ”Seminţe de ştiinţă” al Centrului de Educaţie pentru dezvoltare durabilă Schubz din Râşnov a vizat să înființeze Clubul săptămânal ”Semințe de științe”, cu un minim de 12 întâlniri cu activități specifice de grădinărit și experimente din sfera științelor naturii pe teme incluse în programa claselor III-IV. Experimentele vor răspunde curiozității copiilor despre cum respiră plantele, cum se hrănesc, cum comunică, ce univers întreg se ascunde într-un pumn de pământ, cum “reciclează” natura.
”Facem cunoștință cu microorganisme, observăm cicluri de viață, procese și lăsăm loc pentru a face alte investigații ale mediului natural, în funcție de întrebările și curiozitățile care vor apărea pe parcurs dinspre copii. Partea de grădinărit este valoroasă prin interdisciplinaritate, dar mai ales prin aplicarea principiilor de permacultură. Îngrijirea plantelor de la stadiul de sămânță cultivă responsabilitatea, răbdarea, curiozitatea; proiectarea și designul unei grădini antrenează imaginația și creativitatea, încurajează colaborarea și dezvoltarea de abilități de rezolvare a problemelor.”
Pe baza experimentelor dezvoltate și testate în cadrul clubului, vor fi elaborate 4 kituri educaționale care vor fi folosite pentru a desfășura ateliere interactive cu clasele a III-a și a IV-a, intrând în oferta permanentă a centrului Schubz.

Prezentare coordonator

Proiectul este implementat de echipa Centrului de educaţie pentru dezvoltare durabilă Schubz din Râşnov prin Asociaţia Mioritics. Schubz România este o iniţiativă a Centrului Schubz Lüneburg şi a Asociaţiei Mioritics în cadrul proiectului Centrul de educaţie ecologică Râşnov. Aici, la Râşnov, Centrul Schubz lucrează într-o reţea multinaţională de parteneri şi experţi, creează programe educaţionale pentru copii şi împărtăşeşte experienţe. Pentru proiectul ”Seminţe de ştiinţe” persoana responsabilă este Ioana Vaşoti, licenţiată în ştiinţa mediului şi absolventă de liceu pedagogic, pasionată şi doritoare de a disemina din cunoştinţele acumulate.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Județeană Brașov, Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6) – Vineri, 22.11.2019, orele 10,00-12,00, 12,00-14,00

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de nivel primar și gimnazial

Proiectul este implementat de Centrul de Educaţie pentru dezvoltare durabilă Schübz din Râşnov şi finanţat de Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

13. Proiectul ”Experimentarium” este o iniţiativă în zona educaţiei STEM sprijinită de Fondul Ştiinţescu Braşov. Încercăm să îndrumăm copiii spre descoperirea ştiinţelor exacte prin metode nonformale, bazate pe experimentare. În cadrul ScieFest vom prezenta instalaţii şi experimente care ilustrează principii de optică, electricitate, magnetism, etc., împreună cu aplicabilitatea acestora în domenii noi: robotică, electronică, realitate augumentată, smart home etc.

Prezentare coordonator

Ciprian Branea activează în domeniul IT, dar abordează şi proiecte tehnologice în diverse domenii: instalaţii interactive, robotică, electronică etc. A cooperat în activităţi culturale (expoziţii interactive in diverse muzee şi evenimente precum Noaptea Muzeelor) şi ştiinţifico-tehnologice (Noaptea Cercetătorilor, ScieFest, etc). În ultimii doi ani, Ciprian Branea a fost implicat în activităţi de educaţie pentru şi cu tehnologie. Pentru proiectele de educaţie ştiinţifică derulate în ultimii ani, a câştigat 2 finanţări prin Fondul Ştiinţescu, acordate de Fundaţia comunitară Braşov. A antrenat 2 echipe pentru concursul internaţional de robotică WRO – faza naţională. Cu una dintre ele a obţinut locul 2 şi calificarea în etapa internaţională din Danemarca. În mai 2019 a fost co-organizator al fazei regionale a competiţiei, desfăşurată la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii „Transilvania” Braşov, eveniment care s-a bucurat de o largă participare şi succes. Ciprian Branea este un spirit deschis, inventiv şi generos, implicat şi aplecat spre pragmatism. Este un campion al educaţiei pentru inovaţie şi un suporter al proiectelor comunitare inovative.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort, Sâmbătă, 23.11.2019, orele 11,00-20,00 și Duminică, 24.11.2019, orele 12,00-17,00 – Piața cu copaci

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: tineri de vârsta gimnaziului şi liceului, adulţi

Proiect implementat de grupul de inițiativă format din Ciprian Branea, Sabina Ioana Crăciun și Tudor Petrican şi finanţat prin Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

14. Proiectul Laboratorul de Știință și Artă este susţinut de echipa ,,ArtByte”. Inițiatorii proiectului Laboratorului de Știință și Artă declară că ”principalul nostru scop este să le stârnim celorlalți curiozitatea de a încerca pe cont propriu să realizeze mici invenții, ajungând să își descopere pasiunea pentru știință”. În cadrul atelierelor și evenimentelor publice, echipa invită pe oricine să redescopere arta cu ajutorul fizicii, informaticii, matematicii, folosind următoarele experimente: levitronul magnetic, levitatorul acustic, ceasul holografic, placa Chladini, proiector acustic, pian, joc trigonometric, bobina Tesla și un ”Mechanical show” surpriză!

Practic, în cadrul atelierului se vor prezenta mai multe proiecte realizate de echipa Artbyte și va avea loc un mic workshop în care copiii vor învăța cum să reproducă unele experimente.

”Nu poți spera să construiești o lume mai bună fără a perfecționa pe fiecare om în parte”.

Prezentare echipă

Ciubotaru Nicoleta Geanina – absolventă a Colegiului Național de Informatică ,,Grigore Moisil”, proaspătă studentă în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, profil automatică și informatică aplicată, Universitatea Transilvania din Brașov

Popa Alexandru – student la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității Transilvania din Brașov

Barbu Alina – elevă la filologie, responsabil social media

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort– Sâmbătă, 23.11.2019, orele 11,00-13,00 – Ludotecă

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de nivel primar, gimnazial, liceal

Proiect implementat de grupul de inițiativă format din Nicoleta Ciubotaru, Popa Alexandru și Barbu Alina şi finanţat prin Fondul Ştiinţescu Brașov, program al prin Fundaţiei Comunitare Braşov

15. Proiectul AR-T implementat de Academia de informatică este un proiect de ARtă şi Tehnologie, care aduce arta mai aproape de tehnologie și pe amândouă mai aproape de elevi prin două activități principale:

Cum ar fi să ai un tricou interactiv, care ”prinde viață” atunci când este scanat cu un telefon mobil și îți transmite videoclipul pe acel telefon sau deschide un joc ori…te provoacă prin alte interacțiuni?! ”Tricouri Interactive” este activitatea în care participanții își vor însuși tehnologia software ce stă la baza realizarii tricourilor interactive, vor edita în mod creativ și artistic o personalizare tip ”imagine interactivă” pentru un tricou, își vor programa propria interacțiune, și în final vor imprima tricoul.

O altă activitate îndrăgită de tinerii de azi este explorarea realității virtuale (VR) cu ochelari VR. Dar cum ar fi nu doar să vizionezi, ci să îți poţi crea propria producție 3D în realitatea virtuală? Este ceea ce își propune cea de a doua activitate principală. Copiii filmează și editează în 3D și astfel creează producții VR în 3D pe care apoi le împărtășesc cu colegii și prietenii.

Ambele activități sunt multidisciplinare, implică creativitate, interactivitate, artă, tehnologie, activităţi hands-on”, lucru în echipă şi nu în ultimul rând distracție.

La SCIEFEST 2019 echipa va face demonstrații de realizare a tricourilor interactive AR-T, va prezenta videoclipuri 3D în VR realizate de cursanți și lupte Sumo cu roboti Lego

Prezentare coordonator

Răzvan Ardelean este psiholog, cu master în Consiliere psihologică și educațională, inginer electronist şi manager experimentat în variate proiecte europene și naționale în domeniul educației (Socrates, Leonardo da Vinci, POSDRU etc). Este cunoscut ca autor de carte educaţională și de orientare în carieră.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort – Ludotecă
Sâmbătă, 23.11.2019, orele 17,00-20,00
Duminică, 24.11.2019, orele 16,00-19,00

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de nivel primar, gimnazial, liceal

Proiect implementat de echipa Academiei de Informatică, prin Fundația Partener Brașov şi finanţat de Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

16. Viaţa în spaţiul cosmic este prezentarea susţinută de Asociaţia Ucenicul astronom, care porneşte de la prezentarea vieţii unui astronaut pe staţia spaţială internaţională, făcând referire treptat şi la elemente de astronomie ( planete, sistem solar ). Asociaţia Ucenicul Astronom este foarte activă în promovarea astronomiei, susţine educaţia prin activităţile organizate şi oferă posibilitatea de a cunoaşte misterele universului, membrii lor împărtăşind cu pasiune din cunoştinţele lor.
Observaţii astronomice de la orele 18,00 (dacă vremea permite)

Locul, data şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Judeţeană Braşov, Secţia pentru copii şi tineret (Strada Iuliu Maniu nr. 6) – Sâmbătă, 23.11.2019, 16,00-17,00
Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi între 8-14 ani

17. Să cunoaştem mai multe despre Lună este un grupaj de prezentări realizate de reprezentanţii Antares Club Braşov cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la aselenizare. Satelitul natural al Pământului va fi prezentat atât din perspectiva imaginii în mitologie şi folclor, cât şi ştiinţifică. La final, se va proiecta un filmuleţ despre cele două sonde spaţiale trimise de Carl Sagan în univers.
Clubul Antares Science-Fiction şi Fantasy a luat fiinţă în toamna lui 1981, fiind singurul club de gen din Braşov. Clubul se întâlneşte lunar şi este format dintr-o echipă solidară de scriitori de renume şi tinere talente, redactori, publicişti, eseişti, critici, artişti plastici şi susţinători pasionaţi de domeniu. Clubul a iniţiat şi organizat AntareSFest, un festival literar de gen, aflat la a III-a ediţie în 2019.

Locul, data şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Judeţeană Braşov, Secţia pentru copii şi tineret (Strada Iuliu Maniu nr. 6) – Sâmbătă, 23.11.2019, 17,00-18,00

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de liceu

18. Școala de Vară Learnex 2019, proiect susţinut de Asociaţia Suport Regiunea Centru, coordonator Silvia Daniela Pohrib, îşi propune susţinerea educaţiei tehnologice a tinerilor şi a roboticii educaţionale, dezvoltarea creativității și a capacității antreprenoriale. Prin proiect s-a urmărit crearea unui context educațional interactiv, facilitat de kituri Lego, pentru realizarea unor proiecte ce au ca tematică îmbunătățirea calității vieții. Diversele aplicaţii şi proiecte concepute de membrii echipei Learnex au pornit de la conceptul Smart City şi au participat la diverse concursuri, evenimente şi prezentări interactive (competiţia WRO OPEN).
Descoperă împreună cu noi lumea fascinantă a tehnologiei!

Prezentare coordonator

Co-fondator al Learnex.ro și antreprenor de succes, Silvia Daniela Pohrib are peste 20 de ani de experiență în domeniul finanțelor, consultanței financiare și al educației. În prezent susține un concept educațional bazat pe lego-robotică, creativitate și antreprenoriat prin Centrul educațional de excelență Learnex pentru tineri, deschis la Brașov prin programul Start-Up Nation în 2017 și sprijinit activ de Asociația Suport Regiunea Centru.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Coresi Shopping Resort – Duminică, 25.11.2019, orele 12,00-14,00 – Ludotecă

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de nivel primar, gimnazial, liceal

Proiect implementat de Asociaţia Suport Regiunea Centru, coordonator Silvia Daniela Pohrib şi finanţat prin Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

19. Edu AS și Laboratorul de realitate virtuală (VR) sunt proiecte finanțate de Fondul Științescu Brașov în anul 2019, respectiv 2018, realizate de grupul de profesori de matematică și elevi șaguniști entuziaști reuniți în ClubMateȘaguna. Pasiunea pentru matematică și știință i-a făcut să își dorească mereu mai mult. Astfel, au făcut proiecte inovatoare, începând cu "Laboratorul Maths & Science", continuând cu "Laboratorul de realitate virtuală Maths&Science", al cărui site este conectat la pagina de internet a liceului. Astăzi echipa de proiect, profesori și elevi, dezvoltă platforma educațională EduAS, pe care au instalat mașini virtuale, Ubuntu și Moodle, cu diferite roluri, testând și învățând unii de la alții, mentori și elevi. Inițial, Moodle a fost instalată pe un server local în școală, urmând să fie salvată în cloud, iar următorul nivel … este doar imaginație, talent, muncă și creativitate.

EduAS și Laboratorul VR sunt garanția unor activități interactive interesante, în care vei învăța matematica intuitiv și prin joc, iar alături ai o echipă de profesori experimentați și elevi dedicați ce primesc adesea clase mici de la alte școli în laboratorul de realitate virtuală, inițiindu-i în tainele matematicii și științelor. Educația de calitate dă roade!

Prezentare coordonator

Profesorul Cătălin Ciupală predă matematică la Colegiul Național Andrei Șaguna, un mediu competent, exigent și deschis la nou. Doctor în geometrie, profesorul a fost și este preocupat mereu de comunicarea cu elevii, încercând să ofere din cunoștințele sale, să și-i apropie și să creeze legături, acoperind prăpastia creată între tineri și materiile școlare. Cu acest gând, a inițiat programe inovatoare, lansând clipuri video cu lecții practice de matematică pe youtube, creând laboratorul interdisciplinar de matematică și științe și organizând concursuri școlare, iar în ultimii ani a reușit să atragă finanțări și sponsorizări cu care a dotat liceul cu un laborator de realitate virtuală. Astfel, a schimbat felul de a face lecțiile, devenite interactive și interdisciplinare, în care accentul se pune pe ceea ce face elevul. Unul dintre cele mai active și dinamice cadre didactice șaguniene, Cătălin Ciupală își împlinește menirea de a fi profesor, făcând lucruri care să ajute pe ceilalți și construind împreună cu colegii și elevii săi.

Locul, datele şi orarul de desfăşurare

Biblioteca Judeţeană Braşov, Secţia pentru copii şi tineret (Strada Iuliu Maniu nr. 6) – Duminică, 24.11.2019, 12,00-14,00

Grupa de vârstă a participanţilor la prezentări: elevi de gimnaziu şi liceu, profesori

Proiect implementat de ClubMateȘaguna şi finanţat prin Fondul Ştiinţescu Brașov, program al Fundaţiei Comunitare Braşov

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Categories: Evenimente Tags:

Program SCIEFEST – Festivalul de ştiinţă şi industrii creative, ediţia a treia, 21-24.11.2019

noiembrie 10th, 2019 Fără comentarii

Joi, 21.11.2019 – Coresi Shopping Resort

13,00-13,30 – Deschiderea oficială – Piaţa cu copaci

Expozanţi şi ateliere

13,30-20,00 – „Atelier de evoluţie” susţinut de Asociaţia Secular Umanistă din România (ASUR) – Să înţelegem procesul de selecţie naturală şi teoria ştiinţifică a evoluţiei. Distribuire gratuită a Calendarului ştiinţific 2020 realizat de ASUR (1)
13,30-20,00 – Design de produs – Proiecte ale studenţilor Facultăţii de Design de produs şi Mediu, Universitatea „Transilvania” Braşov (2)
13,30-20,00 – Atelier de creativitate cu pixuri 3D și imprimare 3D cu Biblioteca Judeţeană Brașov (3)
Programul de ateliere şi pauze: 13,30-14,30; 15,00-16,00; 16,30-17,30; 18,00-19,00; 19,30-20,00
Grupa de vârstă a participanţilor: de la 14 ani
13,30-20,00 – Aplicaţii ale inteligenţei artificiale (IA) la Muzeul Casa Mureşenilor şi Universitatea „Transilvania” Braşov (18,30-20,00) (4)
13,30-20,00 – Nutriție și știința alimentației cu nutriționist dietetician Felicia Constantin (5)
15,00-19,00 – Terapii alternative – Medicina ayurvedică și Biorezonanţa (6)
13,30-14,30 – Pictură pe apă – atelier cu Muzeul Pedagogic Brașov – Ludotecă (7)
Grupa de vârstă a participanţilor: elevi de școală primară

Joi, 21.11.2019 – Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

8,00-20,00 – Fotografii astronomice româneşti – expoziţie virtuală a ASTROCLUB Braşov– Livada Poştei, Sediul central (8)
14,00-15,00 – Zâmbete la microscop – atelier susţinut de Asociaţia Carpaterra – Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6) (9)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov

Vineri, 22.11.2019 – Coresi Shopping Resort

Expozanţi şi ateliere – Piaţa cu copaci

12,00-20,00 – „Atelier de evoluţie” susţinut de Asociaţia Secular Umanistă din România (ASUR) – Să înţelegem procesul de selecţie naturală şi teoria ştiinţifică a evoluţiei. Distribuire gratuită a Calendarului ştiinţific 2020 realizat de ASUR
12,00-20,00 – Design de produs – Proiecte ale studenţilor Facultăţii de Design de produs şi Mediu, Universitatea „Transilvania” Braşov
12,00-20,00 – ProtoShop Live – Ateliere de imprimare 3D cu 3D DOT SRL Braşov şi Asociaţia Laborazon (10)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
12,00-20,00 – Roboţi industriali şi umanoizi cu Centrul Informatică Industrială, Virtuală și Robotică din cadrul Institutului de cercetare-dezvoltare al Universităţii „Transilvania” Braşov (11)
12,00-20,00 – Atelier de creativitate cu pixuri 3D și imprimare 3D cu Biblioteca Judeţeană Brașov
Program de ateliere şi pauze: 12,00-13,00; 13,30-14,30; 15,00-16,00; 16,30-17,30; 18,00-19,00; 19,30-20,00.
Grupa de vârstă a participanţilor: de la 14 ani
12,00-20,00 – Aplicaţii ale inteligenţei artificiale (IA) la Muzeul Casa Mureşenilor
12,00-20,00 – Nutriție și știința alimentației cu nutriționist dietetician Felicia Constantin
15,00-19,00 – Terapii alternative – Medicina ayurvedică și Biorezonanţa
17,00 – Reacţii spectaculoase – atelier cu Muzeul Pedagogic Brașov – Ludotecă (7)

Vineri, 22.11.2019 – Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

8,00-20,00 – Fotografii astronomice româneşti – expoziţie virtuală a ASTROCLUB Braşov– Livada Poştei, Sediul central
10,00-12,00 – Seminţe de ştiinţe – atelier susţinut de Centrul educaţional Schubz Râşnov – Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6) (12)
12,00-14,00 – Seminţe de ştiinţe (seria a II-a)– atelier susţinut de Centrul educaţional Schubz Râşnov – Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov

Sâmbătă, 23.11.2019 – Coresi Shopping Resort

Expozanţi şi ateliere – Piaţa cu copaci

11,00-20,00 – „Atelier de evoluţie” susţinut de Asociaţia Secular Umanistă din România (ASUR) – Să înţelegem procesul de selecţie naturală şi teoria ştiinţifică a evoluţiei. Distribuire gratuită a Calendarului ştiinţific 2020 realizat de ASUR
11,00-20,00 – Design de produs – Proiecte ale studenţilor Facultăţii de Design de produs şi Mediu, Universitatea „Transilvania” Braşov
11,00-20,00 – ProtoShop Live – Ateliere de imprimare 3D cu 3D DOT SRL Braşov şi Asociaţia Laborazon
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
11,00-20,00 – Roboţi industriali şi umanoizi cu Centrul Informatică Industrială, Virtuală și Robotică din cadrul Institutului de cercetare-dezvoltare al Universităţii „Transilvania” Braşov
11,00-20,00 – Atelier de creativitate cu pixuri 3D și imprimare 3D cu Biblioteca Judeţeană Brașov
Program de ateliere şi pauze: 11,00-12,00; 12,30-13,30; 14,00-15,00; 15,30-16,30; 17,00-18,00; 18,30-19,30.
Grupa de vârstă a participanţilor: de la 14 ani
11,00-20,00 – Proiect Experimentarium cu instalaţii care ilustrează principii de optică, electricitate, magnetism ș.a. împreună cu aplicabilitatea acestora în domenii noi: robotică, electronică, realitate augumentată, smart home etc. (13)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
11,00-20,00 – Aplicaţii ale inteligenţei artificiale (IA) la Muzeul Casa Mureşenilor
11,00-16,00 – Nutriție și știința alimentației cu nutriționist dietetician Felicia Constantin
15,00-19,00 – Terapii alternative – Medicina ayurvedică și Biorezonanţa
11,00-13,00 – Laboratorul de Știință și Artă cu Echipa ,,ArtByte” – Ludotecă (14)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
17,00-20,00 – AR-T implementat de Academia de informatică – Ludotecă (15)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov

Sâmbătă, 23.11.2019 – Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

8,00-12,00 – Fotografii astronomice româneşti – expoziţie virtuală a ASTROCLUB Braşov– Livada Poştei, Sediul central
Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6)
16,00-16,40 – Viaţa în spaţiul cosmic – prezentare de Asociaţia Ucenicul astronom (16)
16,40-17,00 – Prezentarea instrumentelor astronomice de Asociaţia Ucenicul astronom
17,00-18,00 – Să cunoaştem mai multe despre Lună – prezentări realizate de reprezentanţii Antares Club Braşov cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la aselenizare (17)
Antonela Lungu, Enciclopedia galactică și motivele tradiționale românești
Nicolae Dobre, Drumul de la ficțiune la realitate
Gheorghe Tănase, Luna, mare de necunoscute de … necunoscute
Mesajul Arecibo – răspunsul extratereștrilor la cele două sonde spațiale trimise de Carl Sagan în univers
18,00 – Observaţii astronomice cu Asociaţia Ucenicul astronom (dacă vremea permite)

Duminică, 24.11.2019 – Coresi Shopping Resort

Expozanţi şi ateliere – Piaţa cu copaci

12,00-17,00 – „Atelier de evoluţie” susţinut de Asociaţia Secular Umanistă din România (ASUR) – Să înţelegem procesul de selecţie naturală şi teoria ştiinţifică a evoluţiei. Distribuire gratuită a Calendarului ştiinţific 2020 realizat de ASUR
12,00-17,00 – Design de produs – Proiecte ale studenţilor Facultăţii de Design de produs şi Mediu, Universitatea „Transilvania” Braşov
12,00-17,00 – ProtoShop Live – Ateliere de imprimare 3D cu 3D DOT SRL Braşov şi Asociaţia Laborazon
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
12,00-17,00 – Atelier de creativitate cu pixuri 3D și imprimare 3D cu Biblioteca Judeţeană Brașov
Program de ateliere şi pauze: 12,00-13,00; 13,30-14,30; 15,00-16,00; 16,30-17,00.
Grupa de vârstă a participanţilor: de la 14 ani
12,00-17,00 – Proiect Experimentarium cu instalaţii care ilustrează principii de optică, electricitate, magnetism ș.a. împreună cu aplicabilitatea acestora în domenii noi: robotică, electronică, realitate augumentată, smart home etc.
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
12,00-17,00 – Aplicaţii ale inteligenţei artificiale (IA) la Muzeul Casa Mureşenilor şi Universitatea „Transilvania” Braşov (14,00-17,00)
12,00-17,00 – Nutriție și știința alimentației cu nutriționist dietetician Felicia Constantin
12,00-16,00 – Terapii alternative – Medicina ayurvedică și Biorezonanţa
12,00-14,00 – Școala de Vară Learnex 2019 – Proiect conceput şi susţinut de Asociaţia Suport Regiunea Centru, coordonator Silvia Daniela Pohrib – Ludotecă (18)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov
16,00-19,00 – AR-T implementat de Academia de informatică – Ludotecă
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov

Duminică, 24.11.2019 – Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

12,00-14,00 – EduAS şi Laboratorul de realitate virtuală – Secția pentru copii și adolescenți (Strada Iuliu Maniu nr. 6) (19)
Proiect în cadrul Fondului Științescu al Fundației Comunitare Brașov

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Cultura, Evenimente Tags:

Lansare de carte – Stelian Tănase, Marele incendiator

noiembrie 10th, 2019 Fără comentarii

Editura Corint lansează la Braşov cea mai nouă carte de Stelian Tănase: Marele incendiator – cronica unui fapt divers. Lansarea va avea loc vineri, 15 noiembrie 2019, de la orele 18,00, la Sala de lectură. La eveniment va fi prezent scriitorul, care va oferi cititorilor autografe.

Volumul, ce relatează povestea de dragoste dintre un fotograf şi o jurnalistă, este filmul unei răzbunări ce porneşte de la “un fapt divers”, soarta unui câine în Bucureştii anului 2000.
Vor vorbi despre carte scriitorul, Adrian Lăcătuş, decan Facultatea de Litere Braşov şi Daniel Nazare, director Biblioteca Judeţeană Braşov.

Publicul cititor se va bucura de prezenţa autorului şi de magia poveştilor şi scrierii sale. Până atunci, urmăriți clipul video despre roman, disponibil pe youtube – https://www.youtube.com/watch?v=ADDDjQ3LXFM

Vă aşteptăm cu drag!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Cultura, Evenimente Tags:

Lansare de carte – Album Valeriu Branişte

octombrie 30th, 2019 Fără comentarii

Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov vă invită cu bucurie la lansarea albumului Valeriu Branişte, Diariul meu de septiman – Jurnal de licean (1885-1886) – ilustraţii de Felician Petru Crişan. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 2 noiembrie 2019, orele 12,30, la sediul central din Livada Poştei, etaj I, Sala de lectură.

Jurnalul de licean al lui Valeriu Branişte continuă să îşi croiască destinul. La 5 ani de la ediţia manuscrisului, apărută la editura clujeană Argonaut şi la 2 ani de la platforma media http://jurnaldelicean.qulto.ro/#/page/1, un nou produs cultural, inspirat de notiţele zilnice ale lui Valeriu Branişte, este lansat de Biblioteca Judeţeană Braşov. Pornind de la textul jurnalului, de o mare forţă evocatoare şi de la experienţa de ilustrator la aplicaţia media construită de Qulto, artistul Felix Crişan a ales să creeze o ilustraţie reprezentativă pentru fiecare zi din jurnal. Practic, a realizat o cronică în imagini a jurnalului pentru perioada cuprinsă între 25 iunie 1885 şi 17 aprilie 1886. Toate evenimentele relatate, vacanţe, lecţii, întâlniri, petreceri, lecturi, excursii şi picnicuri, au căpătat un chip.

Volumul este rezultatul a doi ani de muncă intensă, de documentare şi de redare personală a epocii în ilustraţiile realizate de un artist contemporan. Descoperim astfel Sibiul acelor timpuri şi oamenii lui, desenaţi cu talent şi cu respect pentru document şi istorie. Cartea cuprinde atât imagini, cât şi textul corespunzător zilei reprezentate grafic, accesibil prin intermediul codului QR. Astfel, liderul de proiect, Claudia Popescu a dorit să propună o modalitate inovatoare de a citi, combinând lectura cu arta şi tehnologia. Rezultatul este o carte apărută din pasiune, în condiţii grafice excelente, prin care un text vechi, din secolul al XIX-lea prinde viaţă nu numai prin litera scrisă, dar şi prin imagini ale trecutului construite de prezent şi este înviat pe ecranul unei tablete sau telefon mobil.

Volumul va fi prezentat de Ruxandra Nazare, Daniel Nazare şi Felix Crişan. Lansarea va fi însoţită şi de expoziţia de ilustraţii originale şi va fi urmată de sesiune de autografe. Cartea se va distribui gratuit participanţilor.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)

Lansare de carte Marcian Bleahu

octombrie 18th, 2019 Fără comentarii

Editura Paideia şi Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov au onoarea să vă invite la lansarea cărţii Ariile protejate şi protecţia naturii de Marcian Bleahu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 19 octombrie 2019, orele 12,00, la sediul central, etaj I, Sala de lectură.

Născut la Braşov, geologul şi exploratorul Marcian Bleahu (1924-2019) a fost un cercetător pasionat al naturii, despre care a publicat atât studii ştiinţifice cât şi lucrări de popularizare. Şi-a început cariera la Catedra de Geologie de la Universitatea Bucureşti, dar în 1961 a fost epurat pe motive politice şi a continuat la Institutul geologic al României. A studiat ani îndelungi structura Munţilor Carpaţi şi s-a specializat în domeniul tectonicii globale. Este unul dintre fondatorii şi organizatorii Muzeului Naţional Geologic din Bucureşti şi mentor al multor promoţii de geologi din România.

Alături de studiile ştiiinţifice, a semnat numeroase lucrări de popularizarea ştiinţei. Implicat în protecţia naturii şi susţinător al unei atitudini responsabile, a inspirat prin cărţile şi conferinţele sale generaţii de tineri iubitori de natură, munte şi explorarea peşterilor. În 1990, împreună cu Dolphi Drimer, a înfiinţat Universitatea Ecologică din Bucureşti. Prin activitatea sa, Marcian Bleahu este una dintre personalităţile remarcabile ale celei de a doua jumătăţi a secolului al XX-lea.

Prin lansarea volumului Ariile protejate şi protecţia naturii, Marcian Bleahu este evocat ca model şi inspirator. Cartea cuprinde fotografiile originale ale autorului. La eveniment vor vorbi şi vor prezenta doamna Simona Bleahu din partea familiei, doamna Camelia Botezatu, directoarea editurii Paideia, dr. Daniel Nazare din partea bibliotecii şi cercetătorii Cristian Stoiculescu, Dănuţ Chira şi Şerban Dragomirescu.

Vă aşteptăm cu drag la o lansare deosebită de carte!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Demonstrații 3D Printing în biblioteci – introducerea noilor tehnologii în educația copiilor și tinerilor, cu suportul Google

septembrie 30th, 2019 Fără comentarii

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR, având ca parteneri Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș și Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, cu implicarea ECDL ROMANIA, va implementa, în perioada 07-17 octombrie 2019, sub egida Săptămânii Europene a Programării, proiectul cu titlul 3D Printing Challenge in Libraries – Innovation and Tech Practice for Students, finanțat de Google, în cadrul competiției Google’s Europe Code Week Grants.

Proiectul propune organizarea de ateliere de modelare & imprimare 3D (câte unul în fiecare locație: București, Cluj, Brașov, Pitești, Buzău și Galați), prin intermediul cărora tehnologia inovativă este prezentă în biblioteci, fiind prezentată copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile. Având în vedere că bibliotecile sunt spații conectate la tehnologie și deschise la inovație, în cadrul atelierelor 3D Printing, copiii și tinerii se vor familiariza cu tehnicile de modelare şi imprimare 3D și cu beneficiile aduse de utilizarea acestei noi tehnologii în practica de zi cu zi, în activitatea educațională, dar și în perspectiva diversificării ocupațiilor și a unei piețe a muncii din ce în ce mai competitive.

Calendarul atelierelor va avea următoarea structură:
- Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj (Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca)
07.10.2019, orele 12.00-15.00
- Biblioteca Națională a României (Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București)
10.10.2019, orele 12.00-15.00
- Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău (Complexul comercial Galleria Mall, Buzău, Bulevardul Unirii Nr. 301A)
11.10.2019, orele 12.00-15.00
- Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov (B-dul Eroilor Nr. 33-35, Brașov)
14.10.2019, orele 12.00-15.00
- Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș
15.10.2019, orele 12.00-15.00
- Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, sediul central din str. Mihai Bravu nr. 16, Galați, sala Mihai Eminescu, et I
17.10.2019, orele 14.00-17.00

Prin această intervenție educațională bazată pe noile tehnologii, ANBPR, bibliotecile partenere și ECDL ROMANIA doresc să contribuie la familiarizarea unui grup de 600 utilizatori ai serviciilor de bibliotecă (între 11-18 ani) cu tehnicile de modelare şi imprimare 3D, precum și cu beneficiile noilor tehnologii pentru transformarea digitală a predării/învățării și formarea unei comunități de copii și tineri creativi, deschiși la inovație și receptivi la provocările lumii digitale.

Despre ANBPR: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Rațiunea de a fi a acestei organizații este aceea de a coagula, într-o formă de asociere pe plan național, asteptările, nevoile și interesele celor care, prin profesie, preocupări și atribuții susțin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei și a științelor informării și documentării.

www.anbpr.org.ro

Mai multe informații:
Ioana Crihană
Director Executiv
ANBPR
tel./fax: (+40) 758 220 291
email: anbpr_ro@yahoo.com

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Evenimente Tags: , ,

Festivalul de literatură SF – AntareSFest, 2019

septembrie 30th, 2019 Fără comentarii

Clubul Antares și Asociația Antares Science-Fiction& Fantasy Club Brașov, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” și Consiliul Județean Brașov, având sprijinul Asociației Medicilor Dentiști din Brașov, organizează cea de-a III-a ediție a Festivalului de literatură și artă science-fiction și fantasy, AntareSFest – „Încotro, Homo Cosmicus?”.
Evenimentul, cu participare internațională, care va avea loc în perioada 4-6 octombrie 2019, la Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, are ca temă centrală „50 de ani de la prima aselenizare, misiunea spațială Apollo 11”.
Și-au confirmat prezența autori de renume ai SF-ului românesc, oameni de știință, publiciști, graficieni, artiști plastici, edituri, precum și o delegație de scriitori de SF și creatori de bandă desenată din Ungaria. Toți vor fi întâmpinați de Anty – mascota astronaut.
Astfel, timp de trei zile, la Brașov vor fi dezbateri tematice despre situația SF-ului românesc pe plan național și internațional, lansări de carte SF, lectură liberă, expoziții de grafică și bandă desenată, precum și ateliere cu specific SF și Fantasy, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Ineditul la acest festival va fi standul de artizanat cu teme SF și Fantasy, pe lângă cel de bandă desenată „Comics Didactic”.
Pentru mai mult divertisment, organizatorii au inclus în program proiecții de film, dans tematic, concursuri cu premii și parada costumelor „Cosplay”, pe traseul Livada Poștei – Piața Sfatului.
Evenimentul se va încheia cu decernare de premii pentru cel mai bun roman SFFH (science-fiction-fantasy-horror) apărut în 2018, cel mai bun debut SFFH din 2018, cea mai bună povestire SFFH din 2018. De asemenea, vor fi acordate premii pentru merite deosebite în promovarea literaturii SF românești și pentru implicare personală în susținerea și promovarea literaturii și artei de gen românești.

Programul detaliat – http://antares-club.ro/antaresfest2019/program.pdf

„Scopul acestui festival este de promovare a SF-ului românesc, a scriitorilor și a graficienilor autohtoni, a debutanților de toate vârstele, cu precădere a tinerilor cu pasiune pentru aceste genuri literare, elevi de gimnaziu, liceu și studenți. De asemenea, dorim să descoperim noi talente, prin atelierele de scriere creativă și cele de grafică”, a declarat președintele Asociației Antares Science-Fiction&Fantasy Club Brașov, Nic Dobre.
Publicul este așteptat pe tot parcursul evenimentului, de vineri până duminică. Intrarea este liberă.

Despre Clubul Antares Brașov și AntareSFest:

Înființat în anul 1981, Clubul Antares Brașov a fost dedicat literaturii science-fiction, dar incluzând și alte domenii conexe precum: fantasy, astronomie, ozn-istică, supranatural și borderline, popularizarea științei, fenomene neelucidate, filosofie, eseistică, muzică, filme, arte vizuale și o serie de alte categorii de interes, genuri, subgenuri și specii literare, cuprinse toate sub generoasa umbrelă a literaturii SF.
Misiunea Clubului și a Academiei Antares este susținerea și protejarea dezvoltării literaturii science-fiction & fantasy românești, pornind de la autorii brașoveni, care nu sunt puțini, pentru promovarea creației literare în scopul de a oferi sprijin și șanse egale tuturor celor talentați care doresc să se afirme, pentru formarea unei baze reale de cunoștințe și informații în domeniul SF-ului.

În 2016, Clubul Antares se constituie în persoană juridică sub numele Asociația Antares Science Fiction & Fantasy Club Brașov.

Printre proiectele la nivel național demarate din anul 2017 se numărăr AntareSFest, un festival literar și artistic, dedicat SF-ului românesc, festival nominalizat de Consorțiul Cultural Corona la Premiul pentru „Proiect Literar 2018”, și Colecția de povestiri science-fiction și fantasy pentru Nevăzători, ajunsă la ediția a III-a, în format Braille, broșură și audio-book, la alcătuirea căreia participă scriitori din toată țara.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Evenimente Tags:

Nocturna bibliotecilor – detalii

septembrie 27th, 2019 Fără comentarii

Biblioteca Județeană „George Barițiu” Braşov continuă activitățile culturale prin care susține Anul Cărții în România prin organizarea celei de a X-a ediții a Nocturnei Bibliotecilor la Brașov, eveniment cultural național inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 septembrie 2019, începând de la orele 17,30 până la orele 24,00, în Livada Poştei (Sediul Central şi Casa Baiulescu), precum şi la Secţia de copii şi tineret (strada Iuliu Maniu nr. 6) şi la Filiala nr. 5 (Bd. Griviţei nr. 51). Intrarea gratuită

Sub motto-ul CARTE DIEM!, invităm braşovenii să ia parte la o multitudine de activități organizate la sediul central și în filialele bibliotecii prin care ne dorim să prezentăm CARTEA din perspectivă artistică, CARTEA ca mijloc autentic de dezvoltare și susținere a creativității și a inovației, să descoperim noi dimensiuni ale lecturii.

Astfel îndrăgostiţilor de carte şi citit Nocturna bibliotecilor la Braşov oferă lecturi publice în atelierul multilingv Turnul Babel, o expoziţie de carte specială dedicată florilor (Bookuria florilor), dezbateri tematice despre cartea de cinema, de literatură SF, de artă, de afaceri, de dezvoltare personală, prilejuind întâlniri cu cinefilii, iubitorii de SF, artiştii preocupaţi de design grafic, oamenii de afaceri, experţi. De-a poezia va fi o întâlnire aparte, recitalurile poetice moderate de poetul şi profesorul Robert Gabriel Elekes promiţând descoperirea creaţiile tinerilor. La acestea se adaugă lansarea de carte şi spectacolul de teatru pentru copii. Melomanii se pot bucura de concertele trupei Selfish Murphy şi cvartetului Academic Clarinet. Împătimiţii de artă şi meşteşug se vor bucura de şezătoare şi atelierul de caligrafie, precum şi de iniţierea în arta floristică ikebana, expresii ale excelenţei artistic. Nu lipseşte tehnologia, atelierele STEM de chimie şi microbiologie cu Muzeul Pedagogic Braşov şi aplicaţiile de realitate virtuală fiind organizate la Filiala 5. În sfârşit, totul va fi agrementat de jocuri educaţionale, audiţii muzicale şi ateliere de semne de carte. Intrarea gratuită

Parteneri Alchemy Hub, Asociaţia culturală Kunstadt, Asociaţia femeilor de afaceri şi conducătoare de întreprinderi, Centrul cultural Musashino, Clubul ilustratorilor de carte Braşov, Club SF Antares Braşov, Coson Media, Muzeul Pedagogic din Braşov, Virtuality Braşov.

Vă aşteptăm să descoperiţi biblioteca noastră şi să împărtăşim împreună bucuria lecturii!

Nocturna Bibliotecilor la Braşov – ediţia a X-a, 2019 – Detalii despre activităţi

Turnul Babel – atelier multilingv – Casa Baiulescu, parter, Biblioteca Franceză, 18,00-20,00

Bibliotecile engleză, franceză şi maghiară vă invită să exploraţi spaţii culturale noi, într-o dezbatere despre scopul lecturii şi al experienţelor legate de învăţarea unei limbi străine. Invitaţii serii vor iniţia şi vor media discuţii despre importanţa lecturii, vor împărtăşi celor prezenţi momente din experienţa lor de vorbitori ai unei limbi străine şi vor lectura pasaje reprezentative din literatura scrisă în limbile pe care le vorbesc. Sunt vizaţi vorbitori native, care vor împărtăşi apoi şi exerciţiul lor lingvistic despre învăţarea şi vorbirea limbii române.
Invitaţi: Laurent Jouault (Franţa), Yesenia Ccori Garcia (Peru), Bartos Zsuzsanna (Tg. Secuiescu), Modesta Peralta Sosa (Republica Dominicană), Mariacamila Salas Barriga (Columbia), Eymi Córdova Mora (Cuba)

Jocul strategic CUiB – Casa Baiulescu, parter, Biblioteca Franceză, 20,00-22,00

Jocul strategic CUiB a fost creat de Asociaţia Carpaterra Braşov în cadrul unui proiect cu finanţare nerambursabilă. Se joacă în maxim 6 jucători, fiecare pion reprezentând o pasăre migratoare (barză, cocor, cuc, gâscă, rândunică, vultur). Tabla de joc este harta lumii, iar popasurile au marcate resurse de hrană, apă şi carduri de sănătate, consumate. Există trei variante de hărţi, din 2015 cu resursele de astăzi marcate, din 2065 şi din 2165, care sunt de fapt scenarii despre cum ar putea arăta lumea atunci. Jocul cuprinde 6 runde, timp în care păsările realizează un ciclu migraţional complet (zborul din sud în nord, cuibăritul şi întoarcerea în sud). De-a lungul zborului, păsările/jucătorii se confruntă cu situaţii problematice, întâlnesc zone poluate, de agricultură extensivă, cu păduri supraexploatate, care le afectează supravieţuirea şi habitatul. Fiecare rundă este urmată de o sesiune de ajutor reciproc şi de dăruire de carduri de hrană, apă şi sănătate. Prin natura lui, jocul stimulează gândirea strategică, cooperarea şi conştientizarea importanţei protejării mediului.

Miniexpoziţie de documente, fotografii şi cărţi Lendvay Éva – Casa Baiulescu, Biblioteca Maghiară, parter, 18,00-22,00

Éva Lendvay (n. 24 aprilie 1935, Braşov – d. 13 martie 2016, Bucureşti) a fost poetă, traducătoare, prozatoare. Fiica lui Erzsébet Herskovits şi a scriitorului braşovean Szemlér Ferenc, personalitate a literaturii maghiare din România. Şi-a început studiile la şcoala primară catolică Braşov, a continuat la Liceul de muzică Braşov (între anii 1950-1954), apoi la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie (1954-1959). Este membră a Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România din 1971 şi membră a Uniunii Scriitorilor Maghiari din Budapesta din 1992. A colaborat la Utunk, Korunk, Művelődés, Convorbiri literare, România literară, Brassói Lapok etc. În anul 2010 a primit titlul de Cetăţean de Onoare a oraşului Braşov.

Nocturna Bibliotecilor la Braşov – ediţia a X-a, 2019 – Detalii despre activităţi

Atelier de Caligrafie – Mai mult decât cuvinte

Sediul Central, parter, Direcţiune, orele 17,30-18,30

“Gest tandem între mână şi inimă, expresia armoniei interioare, caligrafia ne poartă print imp înspre azi, reamintindu-ne bucuria scrisului cu grijă, lent, cu atenţie spre forma perfecta. Altădată arta scrisului frumos era un mare favor dezvăluit doar celor aleşi. Astăzi este de multe ori depăşită de viteza noilor instrumente de scris sau a tehnologiei. Însă noi, unii, ştim că frumuseţea este în gesture mici, migălite cu respect pentru scris şi scriere şi carte. Caligrafia aşteaptă tăcută până când te îndrăgosteşti de ea”

Atelier susţinut de Anca Liliana Timiş

Vârsta minimă de participare: 12 ani

Concert cu trupa Selfish Murphy (rock irlandez) – Sediul Central, Sala de lectură, 20,30-21,30

Trupa Selfish Murphy a fost formată în anul 2011 în Transilvania, România. Trupa abordează un stil de muzică numit celtic/punk rock, irlandez, necunoscut până atunci în România. Cântecele lor transmit un sentiment unic al stilului de viaţă celtic şi irlandez. În tracklist-ul trupei se regăsesc cântece tradiţionale irlandeze cunoscute în întreaga lume (“Drunken Sailor”, “All For Me Grog”, “Leaving of Liverpool”, “Wild Rover”) redate în versiune celtică/punk irlandez. Formaţia a susţinut concrete în 14 ţări (Olanda, Ungaria, Slovacia, Serbia, Slovenia, Cehia, Polonia, Germania, Italia, Suedia, Belgia, Franţa, Spania, Austria) şi a participat la festivaluri prestigioase.

Concert cu cvartetul Academic Clarinet – Sediul Central, Sala de lectură, 22,00-23,00

La iniţiativa lui Iulian Rusu, în 2008, a luat fiinţă ansamblul alcătuit din membrii partidei de clarinet din cadrul Filarmonicii Braşov. Acest ansamblu, format din instrumentişti valoroşi cu merite personale deosebite, are în componenţa sa, pentru acest eveniment, următorii artişti: Iulian Rusu, Emil Lancea, Marius Oprea, Ilie Carp şi Ovidiu Nauncef (percuţie)
Cvartetul Academic a susţinut numeroase recitaluri, repertoriul formaţiei cuprinzând lucrări ce aparţin tuturor stilurilor şi tuturor epocilor de creaţie. Muzicienii ce compun acest ansamblu prezintă publicului un repertoriu bine ales şi interpretat într-o manieră personală, bazată pe măiestire artistică de înalt nivel. Toate aceste calităţi au contribuit la afirmarea acestui ansamblu, făcând, ca în scurt timp, să devină cunoscut şi apreciat. Adăugarea instrumentelor de percuţie a dus la îmbogăţirea coloristicii timbrale şi imprimarea unui suflu nou în dinamica formaţiei.

Cartea de cinema – Sediul Central, Sala de lectură, 23,00-24,00

Descoperim magia cărţilor prin intermediul limbajului cinematografic, în cadrul unui atelier susţinut de Mara Oprişiu, asociaţia culturală KunSTadt. O întâlnire în care va fi prezentată o selecţie a booktrailerelor realizate de tineri în cadrul proiectului CLIPLIT – Carte în 7Arte, a celor realizate de edituri sau a booktrailerelor de autor, urmată de o discuţie legată de modalitatea de realizare a unui booktrailer şi de prezentarea concursului cliplit.ro, deschis până în data de 15 octombrie 2019, adresat tuturor iubitorilor de literatură şi cinematografie.

Cartea de meşteşugit – Sediul Central, Mediatecă, 17,00 – 18,00

“Şezătoare la Braşov” este un proiect pornit în comunitatea braşoveană. A luat naştere la Biblioteca Judeţeană Braşov în 21 februarie 2015, iniţiat de un grup de 12 persoane iubitoare de port popular, iar, cu ajutorul platformei Facebook, grupul numără astăzi peste 1895 de membri de toate vârstele, din Braşov, din oraşele şi satele judeţului, din alte judeţe şi chiar din afara ţării.
Membrele grupului se întâlnesc lunar la Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov şi, ocazional, în alte localităţi precum Prejmer, Bucium, Făgăraş, Hărman, Săcele, Drăguş, Veneţia de Sus şi altele. Pasionate de tradiţiile şi de portul popular românesc, membrele grupului cos din plăcere, împărtăşind cu drag din cunoştinţele dobândite, îndrumând şi ajutând persoanele doritoare să croiască şi să coasă o ie / o cămaşă tradiţională.

Cartea artistică – Sediul Central, Mediatecă, 20,30 – 21,30

Clubul ilustratorilor Braşov este o comunitate mica de artişti care participă împreună la evenimente de artă. Clubul a fost înfiinţat de către Xenia Pamfil şi Agata Secelean la începutul anului 2018, iar de atunci membrii se întâlnesc regulat pentru discuţii sau pentru a desena împreună. În 2018 au organizat două expoziţii de grup, una la Festivalul international C’Art Fest la Cristian şi una la Art onezero, în cadrul Nopţii albe a galeriilor Braşov.
Cea mai recentă expoziţie, organizată la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania, a adus în atenţia braşovenilor ilustraţii cu tematică diversă, realizate pe pânză sau hârtie ori în format digital.
Cu prilejul Nocturnei Bibliotecilor, membrii grupului au pregătit mai multe “cărţi artistice” pe care vă invite să le descoperiţi şi “citiţi” împreună.

De-a poezia cu Robert Gabriel Elekes – Sediul Central, Mediatecă, 21,30 – 22,30

O primă seară de lecturi după vacanța de vară şi înainte să înceapă noul sezon Dactăr Nicu’s Skyzoid Poets. Haideți sâmbătă de la ora 21,30 la Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov la “De-a Poezia” ca să îi ascultați citind pe studenții și masteranzii de la Cenaclul “Corpul T” condus de Dan Ţăranu şi dacă vreți, să citiți și voi un poem în cadrul Nocturna Bibliotecilor 2019.

Lansare de carte şi Teatru pentru copii – Secţia de copii şi tineret (Strada Iuliu Maniu 6)

17,30-18,30 – Lansare de carte “Nastratin Hogea cel de înţelepciune” de Cristina Grecu

Care este secretul tinereţii veşnice? Să rămânem copii, curioşi, îndrăzneţi şi plini de veselie. Care este secretul vieţii fără de moarte? Să scriem poveşti care să dăinuie peste generaţii. Un asemenea personaj care a încântat generaţii la rând prin umorul şi glumele sale cu tâlc a fost Nastratin Hogea. Poveştile, peripeţiile şi pildele sale sunt rescrise în versui de Cristina Grecu într-o ediţie nouă, cu ilustraţii atrăgătoare. Copii, luaţi pe părinţi de mână şi veniţi la întâlnirea cu înţeleptul hoge!

18,30-19,30 – “Prinţ şi cerşetor”, teatru pentru copii cu trupa Lada de poveşti

Publicată în anul 1881, Aventura prinţului Eduard al VI-lea, care şi-a schimbat locul cu un băiat sărman, în Anglia secolului al XVI-lea, a fost prima incursiune a lui Mark Twain în domeniul povestirilor istorice. Scriitorul American considera romanul Prinţ şi cerşetor cea mai bună dintre lucrările sale, desi aceasta n-a fost niciodată la fel de popular ca povestirile despre Huckleberry Finn şi Tom Sawyer.
Scenografie: Gabriela Dan
Cu Cristina Voicu şi Elena Diaconu

Ateliere STEM pentru copii şi Aplicaţii de realitate virtuală
Filiala 5, Bd. Griviţei 51

Noapte magică la filiala 5!!! Vă aşteptăm cu drag la Biblioteca Filiala nr 5 de pe Bd. Grivitei nr. 51 Braşov, sâmbătă seara, 28 septembrie, de la ora 18! Vino cu noi să pătrundem în alte lumi misterioase! Nocturna bibliotecilor aduce în acest an la filiala 5, experimente ştiinţifice cum nu
s-au mai văzut şi jocuri de realitate virtuală, o experiență VR completă, ghidată, către alte realități. Dacă ai între 7 şi 107 ani, hai si tu sa te bucuri de realitatea virtuală!
Vom începe la ora 18,00 cu chimie în bucătărie cu următoarele activitati:
- Balonul magic – obţinem dioxid de carbon și vom discuta despre importanța oxigenului în viaţa noastră.
-Soluții acide și bazice – determinăm valoarea PH-ului pentru diferite soluții (sucuri, fructe, apa)
Continuăm apoi cu Microzoo. În cadrul cursului copiii vor învăţa din ce este format un microscop și cum funcționează acesta, care este diferența între lumea microscopica și lumea macroscopică, cum se realizează un preparat microscopic. La final copiii vor studia la microscop fiecare preparat. Toate acestea în mijlocul jocurilor de realitatea virtuală care ne vor purta către alte lumi.
La Atelierele de Chimie si Microzoo ce se vor desfăşura la Filiala 5 a Bibliotecii Judetene, sâmbătă 28 septembrie începând cu ora 18, vă rugăm să aveţi în vedere că sunt locuri limitate. Doar câte 10 participanţi la fiecare dintre ateliere. De aceea vă invităm să vă înscrieţi în prealabil. Telefonul Filialei este 0268423980.
Vă aşteptăm cu drag la filiala 5, sâmbătă 18 septembrie de la ora 18,00. Intrarea este liberă!!!

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Categories: Evenimente Tags: