Arhivă

Arhivă Autorului

O.I.M

Organizatia Internaţională a Muncii a fost fondată în 1919.  În contextul negocierilor de pace de după încheierea primului război mondial, Conferinţa de Pace din 1919 a stabilit o Comisie a legislaţiei internaţionale a muncii. Comisia a adoptat un text, care la 11 aprilie 1919 a devenit parte a Tratatului de Pace de la Versailles. Cu unele modificări, acest text reprezintă şi astăzi Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii. OIM a devenit o agenţie specializată a ONU din 1946.  În prezent 181 de state sunt membre ale organizaţiei. OIM aduce împreună reprezentanţii guvernelor, patronatelor şi sindicatelor, în condiţii egale, pentru a discuta chestiuni legate de muncă şi politică socială.

În perioada 16 februarie 2010 – 15 aprilie 2010  Comp. Legis prezintă o expoziţie cu informaţii despre OIM prin articole din revistele juridce şi  convenţiile OIM, convenţii ratificate de România şi publicate în Monitorul Oficial al României partea a V -a,  cum ar fi:  CONVENŢIE nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forţată sau obligatorie, CONVENŢIE nr. 87 din 9 iulie 1948 privind libertatea sindicala şi apărarea dreptului sindical,  CONVENŢIA nr. 102 din 28 iunie 1952 privind normele minime de securitate socială etc.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Despre salarizare

februarie 24th, 2010 Fără comentarii

Ministerul Muncii a dat publicităţii luni  un material intitulat “Soluţii posibile la întrebarile formulate în legătura cu aplicarea Legii – cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”. Pentru cine este interesat am postat mai jos materialul, în format pdf.

Interpretari legea salarizarii

Adina -  Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 2.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Program – de la informaţie la parteneriat

februarie 16th, 2010 Fără comentarii

Pe site-ul   http://transparenta.info/#1 găsiţi informaţii complete  privind participarea la un proiect de training organizat de Institutul Român de Training.  Cursurile de training se referă  legislaţia  privind accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, advocacy, politici publice.  Data limită de înscriere pentru Braşov este 19 februarie 2010.

De pe site:  “De la informaţie la parteneriat” este un proiect care te învaţă cum sa foloseşti EFICIENT instrumentele pe care legislaţia ţi le pune la dispoziţie pentru a influenţa deciziile care te influentează.

Programul de formare se adresează:

 • Membrilor comitetelor sectoriale
 • Personalului asociaţilor fermierilor şi meseriaşilor
 • Personalului asociaţilor IMM-urilor
 • Personalului asociaţilor profesionale
 • Personalului camerelor de comerţ şi industrie
 • Personalului membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială
 • Personalului membrilor parteneriatelor locale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială
 • Personalului organizaţiilor societăţii civile
 • Personalului partenerilor sociali (sindicate şi patronate)

Programul oferă:

 • 8 cursuri realizate la nivelul întregii ţări, un curs în fiecare regiune de dezvoltare
 • peste 120 de persoane instruite
 • 4 tematici mari abordate: transparenţă decizională, acces la informaţiile de interes public, advocacy, politici publice
 • utilizarea de metode inovative de formare prin desfăşurarea în sistem e-learning a primului modul al programului de formare
 • asistenţă tehnică acordată participanţilor în realizarea de proiecte practice şi aplicabile ulterior la nivelul organizaţiei
 • certificare pentru absolvenţii examenului final – certificatele obţinute sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru Competenţe Sociale şi Civice
 • oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate de oameni cu obiective, interese şi viziuni similare.

Pentru înscrieri şi alte informaţii vizitaţi:  http://transparenta.info/

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Medierea

februarie 12th, 2010 1 comentariu

Potrivit unui comunicat,  în cadrul campaniei  “Judecătorii susţin medierea”   declanşată de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România în data de 21 ian 2010 şi sustinută de  Uniunea Naţională a Mediatorilor,  UNJR anunţă întocmirea primului ghid de mediere adresat judecătorilor.  Ghidul  conţine  elemente practice prin care, începand cu data de 03 martie 2010, judecătorii vor putea pune în aplicare dispoziţiile legii medierii, ca principală modalitate de degrevare a instanţelor de dosare,  care vor putea fi soluţionate mult mai repede şi mai ieftin.  Cei care intenţionează să divorţeze,  să obţină daune de la angajatorul care i-a concediat fără motiv,  în caz de partaj,  în materie comercială etc. îşi pot găsi rezolvarea prin această modalitate.  Medierea a fost reglementată în anul 2006  şi va deveni obligatorie din martie 2010.  La Editura Universitară a apărut  cartea “Ghidul de mediere” .  Autorii sunt Zeno Şuştac, Claudiu Ignat şi Cristi Danilet.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

C. LEGIS – despre o expozitie

februarie 11th, 2010 Fără comentarii

În perioada 8 ianuarie 2010  – 15 februarie 2010 am realizat o expoziţie tematică: „In Honorem  Dr. Şerban Beligrădeanu.  Legislaţia muncii ”

Dr. Şerban Beligrădeanu s-a născut la 30 aprilie 1928. A absolvit Facultatea de Drept, Universitatea Bucurreşti şi Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti. S-a specializat la Facultatea Internaţională pentru Învăţământul Dreptului comparat cu sediul la Strasbourg obţinând diploma Şcolii Internaţionale de Dreptul Muncii Comparat, cu menţiunea „félicitationis du jury”; a frecventat şi cursul „Protecţia internaţională a drepturilor omului şi sistemele legislaţiilor naţionale”, organizat la Palatul Păcii (Haga) şi la Consiliul Europei (Strasbourg) de către Comitetul Helsinki – Olanda (1993). Între anii 1977 – 1989 a fost secretar general de redacţie la „Revista română de drept” şi din 1990 până în prezent redactor – şef al revistei „Dreptul”. În perioada 1961 – 2003 este autorul a 70 de volume, în domeniul dreptului muncii dintre care: „Răspunderea materială a angajaţilor”; „Comisiile de judecată”; „Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă”, tradusă şi în limba maghiară; „Dreptul Muncii”- Tratat, în colaborare cu Sanda Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu şi Gheorghe Mohanu; „Dicţionar de dreptul muncii”, în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu; „Legislaţia muncii comentată (1991 – 2003)”. De asemenea, în perioada 1955 – 2009, este autor a 236 de studii şi 47 de adnotări jurisprudenţiale publicate în reviste de profil juridic, axate pe problematica dreptului muncii, dar şi pe cea de drept civil, procesual civil etc, apărute în „Legalitatea Populară”, „Justiţia Nouă”, „Revista Română de Drept”, „Dreptul”, „Revista Română de Drept Privat”, reviste care pot fi studiate la Compartimentul Legis.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Din nou despre dreptul de autor

februarie 8th, 2010 Fără comentarii

În România, în afară de Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor, mai există organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe: UCMR-ADA – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România-Asociaţia Drepturilor de Autor; COPYRO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor în domeniul Operelor Scrise; VISARTA – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale; UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România-Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual etc.

În ceea ce priveşte legislaţia europeană  referitoare la dreptul de autor, în baza pricipiului supremaţiei legislaţiei comunitare, aceasta se va aplica cu prioritate. Dreptul comunitar prevalează în caz de conflict între legislaţia naţională şi cea europeană.  În 14 martie 2010 vor intra în vigoare tratatele europeneOMPI privind drepturile de autor şi tratatul privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Ştiri despre dreptul de autor

februarie 8th, 2010 1 comentariu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europe 4 februarie 2010 a fost publicată informarea privind data intrării in vigoare a Tratatului OMPI privind drepturile de autor şi a Tratatului OMPI privind interpretările şi execuţiile si fonogramele, respectiv 14 martie 2010. Tratatele au fost adoptate la Geneva la 20 decembrie 1996.
România a ratificat in 1998 Conveţia de la Berna din 1886 pentru protecţia operelor literare şi artistice.
De asemenea, poate fi menţionat că la iniţiativa unor cadre didactice universitare a căror principala preocupare este protecţia operelor şi a autorilor de opere (dreptul proprietăţii intelectuale), în temeiul art. 40 din Constituţia României şi a art. 124 si următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a luat fiinţă  SOCIETATEA AUTORILOR ŞI EDITORILOR ROMÂNI DE OPERE ŞTIINŢIFICE – PERGAM.

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Categories: Diverse Tags: