Arhivă

Arhivă Autorului

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis  condamnarea României în cauza  Băcilă contra României (pentru încalcarea art. 8 din Convenţia Europeană a  Drepturilor Omului, adică încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de  familie.  Maria Băcilă din Copşa Mică a reclamat la CEDO faptul că poluarea generată de activitatea companiei Sometra (producătoare de metale neferoase) are efecte negative severe asupra sănătăţii ei şi a mediului înconjurător, dar şi că autorităţile locale nu au luat nici o măsură pentru rezolvarea problemei.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Câteva noutăţi din sănătate

Începând din data de 1 aprilie 2010 a intrat in vigoare ordinul prin care s-au aprobat unele măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii. Medicii din cabinetele de asistenţă medicală primară, ambulatoriu de specialitate, inclusiv specialităţile paraclinice şi medicină dentară şi din cele de  asistenţă medicală de recuperare  au obligaţia să acorde servicii medicale pe baza unei programări telefonice, sau prin alte mijloace, efectuată cu cel puţin 24 ore înainte de data dorită. În acest sens, cabinetele medicale trebuie să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările. Timpul mediu pentru o consultaţie este de 15 minute, conform contractelor încheiate de aceştia  cu casele de asigurări de sănătate. De la prevederile actului normativ fac excepţie cazurile de urgenţă medicală, dar si cabinetele din mediul rural, în localităţile unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare nu există posibilitatea efectuării programărilor. De asemenea, fac excepţie si serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune acută.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Buna vecinătate

La Stockholm a fost creat, recent, un Institut Româno-Suedez de Bună Vecinătate Internaţională-Cercetare şi Promovare (BVI).  Institutul este o asociaţie neguvernamentală care are drept scop studierea, clarificarea, acceptarea şi aplicarea oficială, cât mai largă şi consecvenţa de către state, ca şi cunoasterea de către opinia publică, a principiului internaţional a bunei vecinătăţi. Obiectivele Institutului urmăresc îndeosebi prevenirea conflictelor între ţările lumii, începând cu cele vecine, reglementarea paşnică a disputelor existente, ca şi menţinerea şi întărirea reciprocă a securităţii şi păcii lor. Este primul institut internaţional din lume în acest domeniu.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Catalog online al cărţilor

Primul catalog online al cărţilor disponibile în România, Infocarte (Romanian Books in Print), care va oferi informaţii despre toate cărţile publicate de editurile din ţară care sunt disponibile pe piaţă, este lansat, astăzi, de Asociaţia Editorilor din România (AER). Catalogul va oferi, în premieră, informaţii esenţiale referitoare la toate cărţile cu ISBN (număr de carte standard internaţional) publicate de editurile din România şi disponibile pe piaţă – aproximativ 40.000 de titluri. Va conţine de asemenea recenzii şi informaţii despre autori, traducători, editori, librării, anticariate, importatori şi exportatori de carte, biblioteci şi legături cu site-uri relevante. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul fundaţiilor care au lansat astfel de cataloage în alte ţări europene şi este susţinut de Fundaţia vieneză ERSTE, în colaborare cu Institutul Cultural Român. www.infocarte.ro Sursa: Transilvania Expres

Adina – Comp.Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.5/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Modificări legislative

Codul muncii şi Legea pensiilor au suferit modificări recente.  Ca element de noutate  Codul muncii s-a modificat în sesnul încetării de drept a contractului individual de muncă în cazul îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, astfel:  “contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d)—k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunic persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.”
La articolul 61, litera e) se abrogă.

Legea pensiilor a fost şi ea modificată, astfel: asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, în condiţiile legii.”  Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege (legea pensiilor) se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege. De asemenea, se stabileşte că drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dra numai dacă cererea a fost depusă cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor condiţii, respectiv de la data depunerii cererii, în cazul depăşirii termenului de 30 de zile etc.  Modificările se pot studia la Compartimentul Legis

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Internetul lucrurilor

Internetul ar trebui să conecteze nu numai cele 1,5 de miliarde de persoane care îl folosesc, ci şi persoanele cu obiecte, sau obiectele intre ele, este de parere europarlamentara spaniolă Maria Badia i Cutchet, care redactează un raport in acest domeniu. Internetul lucrurilor este o aplicaţie noua în tehnologia internetului. În urmatorii 10 sau 15 ani, se estimează că acesta va face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Foloseşte tehnologia de identificare prin frecvenţă radio pentru a transmite şi primi informaţii fără fir. Funcţionează cu un chip mic, ce are capacitatea de a stoca multe informaţii despre obiectul sau persoana care îl poartă. Aceasta tehnologie nouă va revoluţiona şi extinde interacţiunea persoană-obiect şi obiect-obiect.  Inovarea constă în relaţia între obiecte. Cel mai frecvent citat exemplu este cel al frigiderului care, dacă este programat cum trebuie, poate detecta produsele expirate sau care sunt pe punctul de a expira.   În sectorul agroalimentar, de exemplu, tehnologia de identificare prin frecvenţă radio permite o supraveghere mai eficientă şi rapidă a produselor şi oferă în orice moment informaţii despre conţinut: caracteristici chimice, nivel de gluten… tot. Se folosesc deja aplicaţii similare: de exemplu, chipul transmite unui şofer în timp real informaţii despre presiunea pneurilor. Parlamentul european

Adina  – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Insolvenţa persoanelor fizice

Ca noutate legislativă Senatul a adoptat tacit proiectul legii falimentului persoanelor fizice. Proiectul urmează să fie trimis Camerei Deputaţilor. Camera decizională va fi Camera Deputatilor. Dacă doriţi să vizualizaţi forma iniţială a proiectului: Insolventa persoanelor fizice

Adina  – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Câinele japonez

Ioan Antoci – Câinele japonez

După ce la ediţiile din 2006 şi 2007, LiterNet-ul a publicat 11 din cele 12 scenarii finaliste ale Concursului Naţional de Scenarii HBO, organizat de către HBO România în colaborare cu APFR, organizatorul TIFF (Festivalului Internaţional de Film Transilvania), cele două scenarii cîştigătoare ale ediţiei din 2008 au fost publicate, cu acordul autorilor, pe LiterNet. Intraţi pe:

http://editura.liternet.ro/carte/266/Ioan-Antoci/Cainele-japonez.html

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.8/5 (4 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

În UE

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) va lansa, la 16 martie 2010, o procedură modernizată şi simplificată de selecție a funcţionarilor UE, odată cu primul concurs pentru administratori, care se va desfăşura conform noilor reguli. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, “noul sistem va fi mai bun, deoarece se vor organiza concursuri anuale pentru profilurile profesionale cel mai des întâlnite, ceea ce le va permite candidaţilor să îşi programeze candidaturile în mod mai eficace şi va contribui la planificarea strategică a resurselor de către instituţiile UE. EPSO a introdus un plan ciclic de trei ani, în cadrul căruia instituţiile îşi evaluează în mod regulat necesarul de personal. Vor exista concursuri de recrutare anuale, în trei cicluri, pentru administratori, asistenți şi lingvişti, completate de concursuri individuale pentru specialişti. Pentru a pune capăt situaţiei des întâlnite în care, timp de mai mulţi ani, candidaţii înscrişi pe lista de rezervă nu găseau efectiv un post, listele de rezervă vor fi valabile doar un an, până la data finalizării ciclului concursurilor din anul următor. Majoritatea candidaţilor de pe listele de rezervă vor fi invitaţi la interviu. Participanţii vor avea posibilitatea de a fi informaţi în legătură cu evoluţia lor în cadrul concursului, evitându-se, astfel, procedurile îndelungate de soluţionare a contestațiilor.

O recrutare mai rapidă şi mai specializată

Noua procedură de selecție a EPSO va îmbunătăţi calitatea şi fiabilitatea procesului. Un principiu esenţial este trecerea de la evaluarea candidaţilor în funcţie de cunoştinţe, la evaluarea acestora în funcție de competenţe. Noua procedură de selecţie va cuprinde doar două etape: un test de preselecţie pe calculator, care se va organiza în fiecare ţară membră a UE, şi o etapă de evaluare, care se va desfăşura la Bruxelles. Noul ciclul va dura între 5 şi 9 luni, şi nu până la doi ani, cum era cazul în cadrul sistemului precedent. Preselecţia va include în continuare teste de abilitate cognitivă şi de comportament în anumite situaţii, precum şi evaluarea competenţei profesionale şi lingvistice, în funcţie de profilul căutat. Testul anterior de evaluare a cunoştinţelor despre UE a fost eliminat din prima etapă a concursului, subiectul urmând a fi abordat odată cu exerciţiile de evaluare a competenţelor specifice postului din etapa de evaluare. Etapa de evaluare va permite testarea corectă şi responsabilă a tuturor competenţelor-cheie, punându-se accentul pe abilităţile corespunzătoare postului, mai degrabă decât pe cunoştinţele teoretice. Exerciţiile vor fi alese astfel încât să permită evaluarea, cel puţin de două ori, a competenţelor căutate. În funcţie de tipul de concurs, această etapă va cuprinde o jumătate de zi sau o zi întreagă de teste. Evaluarea se va face în a doua limbă a candidatului (engleză, franceză sau germană), cu excepţia profilurilor care necesită demonstrarea unor competenţe lingvistice specifice. Aceasta va înlocui procesul îndelungat al testării în două etape, scrisă şi orală. În plus faţă de competenţele şi cunoştinţele profesionale specifice, vor fi evaluate mai multe competenţe de bază, printre care analizarea şi rezolvarea problemelor, comunicarea, obţinerea de rezultate, învăţarea şi dezvoltarea, stabilirea priorităţilor şi organizarea, perseverenţa şi lucrul cu ceilalţi. Candidaţii înscrişi pe lista de rezervă vor primi un „paşaport de competenţe” care va menţiona rezultatele obţinute în centrul de evaluare şi care va fi transmis instituţiilor, pentru a le ajuta în procesul de recrutare.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.3/5 (3 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Biblioteca Naţională a României informează că prin Ordinul nr. 2080 din 1 martie 2010 al ministrului Culturii  a fost eliminat tariful perceput de Banca Naţională a României pentru acordarea codurilor ISBN.


VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags: