Arhivă

Arhivă Autorului

Questia

Un site interesant care oferă gratuit acces la peste 5000 de  cărţi (în limba engleză).  Am găsit titluri precum Jane Eyre de Charlotte Bronte, Vanity Fair – roman scris de W. M. Thackeray, A tale of two cities de Ch. Dickens, Madame Bovary de Gustave Flaubert, War and Peace de L. Tolstoi etc., şi nu numai.  Mai jos aveţi link-ul către site.

http://www.questia.com/publicdomainindex

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Noi obligaţii pentru instituţie. În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. Obiectul legii îl constituie instituirea obligativităţii colectării selective a deşeurilor de hârtie/carton, metal/plastic şi sticlă în instituţiile publice.

Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Braşovul virtual

http://www.vrbrasov.ro/turismromania.html

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (4 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Protocol nr.14 la convenţia pentru apărarea drepturilor omului

Potrivit unui comunicat al Curţii Europene a Drepturilor Omului la 1 iunie 2010, a intrat in vigoare Protocolul nr. 14  al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  Ce aduce nou acest protocol:

- instituirea unui nou criteriu de admisibilitate a cererilor (în cazul în care reclamantul nu a suferit o pierdere semnificativă)

- alegerea judecătorilor (mandatul va fi de nouă ani, fără posibilitatea reînvestirii)

- înfiinţarea completului cu judecător unic.

- modificarea competenţelor completului de trei judecători

- întărirea procedurii de executare a hotărârilor CEDO

- participarea Comisarului pentru Drepturile Omului în procedurile în faţa Curţii

- posibilitatea aderării Uniunii Europene la Convenţie.

Protocolul nr. 14/2004  poate fi studiat la Compartimentul Legis.

Adina

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Curs de competenţe antreprenoriale

Centrul de Consultanţă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov organizează, pe 7 iunie, un  nou curs de competenţe antreprenoriale. Cursul se adresează angajaţilor şi personalului din conducere, precum şi întreprinzătorilor care doresc să pornească sau au pornit o afacere, dar şi persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă. Costurile acestui curs sunt suportate printr-un proiect implementat de CCI Braşov, în calitate de partener alături de CCI Bistriţa şi CDIMM Baia Mare, coordonatorul proiectului şi intitulat „Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea 1 RO01-BISNet’’. Cursul, cu o durată de 90 de ore, este structurat pe patru module distincte: Modulul de Managementul resurselor umane, modulul de Managementul calităţii, modulul de managementul financiar-contabil şi modulul de management şi marketing. 28 de braşoveni s-au înscris, până la această oră, la acest curs al cărui nivel de pregătire este cel de iniţiere. Cursul este gratuit. Pregătire antreprenorială în domeniile cerute de piaţă, dezvoltarea calităţii serviciilor/produselor oferite mediului de afaceri, creşterea competitivităţii firmei prin instruirea angajaţilor şi a competitivităţii muncii, precum şi dezvoltarea şi implementarea unor soluţii inovative sunt doar câteva dintre beneficiile care pot fi obţinute în urma participării la acest curs. Sursa Transilvania Expres

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

World Digital Library

A fost lansată Biblioteca Digitală Mondială

Astfel, cele mai valoroase opere ale lumii precum şi zeci de mii de texte rare pot fi accesate cu uşurinţă, printr-un simplu click, de pe site-ul bibliotecii. Materialele sunt gratuite şi sunt traduse în şapte limbi. În noiembrie 2008, Uniunea Europeană a lansat un proiect asemănător, numit “Europeana”.

http://www.europeana.eu/portal/

http://www.wdl.org/en/#

http://www.america.gov/digital_library.html?gclid=CJ-RjvDY7aECFQm7ZwodQ2gw9Q

Adina – Comp. LEGIS

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

Legislaţie salarizare

În 20 mai 2010 s-a publicat în Monitorul Oficial al României un ordin privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile şi structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar şi de abrogare a ordinului nr. 32/42/2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice. Ordinul prevede că ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să  transmită situaţia privind nivelul salariilor şi structura acestora pentru fiecare funcţie corespunzătoare postului ocupat, pentru luna decembrie 2009 şi pentru luna aprilie 2010, în format electronic, pe suport magnetic sau prin e-mail, la unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică la care instituţia publică îşi are deschise conturile până la data de 21 mai 2010.

Adina -  Comp. LEGIS

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Tratatele Uninunii Europene

În 1950, la 9 mai Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei, într-un discurs inspirat de Jean Monet, propune ca Franţa şi Republica Federală Germania să pună în comun resursele de cărbune şi oţel în cadrul unei organizaţii deschise şi altor ţări din Europa şi, astfel,  în 1951, la  18 aprilie,  Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg au semnat, la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), care va intra în vigoare în 1952. În 1957, 25 martie au fost semnate, la Roma, tratatele de instituire a Comunităţii Economice Europene (CEE), respectiv a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).  În 1986, la 17 şi 28 februarie,  se semnează, la Luxembourg şi la Haga, în Olanda, Actul Unic European, care va intra în vigoare în 1987.

În 1992 se semnează, la Maastricht, în Olanda, Tratatul privind Uniunea Europeană, iar în 1997 Tratatul de la Amsterdam. În anul 2001 se semnează Tratatul de la Nisa şi în 2004 este semnat, la Roma, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

Anul 2005 este marcat de semnarea,  la Luxemburg, a Tratatul de Aderare a Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană, ţări care vor deveni membre ale UE la 1 ianuarie 2007 .

Tot în anul 2007, la 13 decembrie este semnat  Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene  intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Este de menţionat că legislaţia Uniunii Europene este alcătuită din două tipuri de documente: legislaţia primară (tratatele) şi legislaţia secundară (formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE – regulamente, directive, decizii ).  Legislaţia primară este constituită de:

-    tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului etc. , şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht);

principalele tratate modificatoare :  Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa;

protocoalele speciale, de exemplu Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962;

- tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de exemplu, cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975;

tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană.

Textul acestor  tratate, dar şi articole scrise în revistele de specialitate juridică, le puteţi studia la Comp. Legis  şi, de asemenea, puteţi vedea expoziţia “Tratatele Uniunii Europene” organizată la Biroul Periodice.

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Categories: Diverse Tags:

aprilie 23rd, 2010 Fără comentarii

Cărţi mai ieftine astăzi

Data de 23 aprilie este, la iniţiativa UNESCO, „Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor”.  De 15 ani, data de 23 aprilie este, la iniţiativa UNESCO, „Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor“, pentru a marca simbolic naşterea şi moartea unor scriitori importanţi şi totodată pentru a încuraja lectura. Această zi comemorează moartea, la aceeaşi dată (23 aprilie 1616), a trei mari scriitori ai lumii: William Shakespeare, Miguel de Cervantes şi Inca Garcilaso de la Vega. De aceea, astăzi, de „Ziua Mondială a Cărţii“, orice titlu de carte cumpărat din Librăria „Şt.O.Iosif“ sau de pe site-ul libris.ro (până la ora 24.00) costă cu 20% mai puţin decât în celelalte zile. Sursa – Transilvania Expres

//
//

Adina – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags:

Finanţare culturală

aprilie 20th, 2010 Fără comentarii

Ca urmare a deciziei Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional de retragere a ordinul privind modificarea normelor metodologice ale Fondului Cultural Naţional anunţată printr-un comunicat de presă, ieri, 19 aprilie, Administaţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare A.F.C.N. 1 /2010 pentru proiecte culturale. A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale cu derulare în perioada cuprinsă între data semnarii contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2010. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă oferită de A.F.C.N. este de 1 900 000 lei. Această sumă este distribuită, dupa cum urmează:

 • activităţi muzeale – 133 000 lei;
 • arte vizuale şi arhitectura – 256 500 lei;
 • dans – 76 000lei;
 • diversitate culturală - 152 000 lei;
 • educaţie culturală - 190 000 lei;
 • intervenţie culturală – 76 000 lei;
 • management cultural şi formare profesională – 152 000 lei;
 • muzică – 190 000 lei;
 • patrimoniu cultural naţional – 266 000 lei;
 • patrimoniu imaterial – 171 000 lei;
 • teatru – 190 000 lei
 • contestaţii – 47 500

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 21 aprilie – 20 mai  a.c.

Termenul limita de înscriere a proiectelor culturale este 20 mai a.c., ora 16.00.

Solicitările se înscriu online accesand adresa:  http://www.afcn. ro/programe/ sign_up/ şi respectând instrucţiunile afişate şi ghidul solicitantului disponibil la adresa http://www.afcn. ro/finantari- proiecte- culturale. html.

La concurs pot participa: persoane fizice autorizate, asociatii, fundatii, instituţii publice de cultură, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale.

A.F.C.N. va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvengură, transversale şi integratoare şi va urmări:

 • · întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale (O.N.G.-uri, instituţii publice);
 • · încurajarea şi sprijinirea artiştilor aflaţi la început de carieră;
 • · sprijinirea creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale şi arhitecturii, ale muzicii, teatrului şi dansului;
 • · încurajarea iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural naţional mobil şi imobil, activităţile muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial;
 • · încurajarea diverselor practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică;
 • · încurajarea formării profesionale continue a artiştilor şi a organizatiilor, a administratorilor culturali;
 • · sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaţia şi dezvoltarea audienţei, intervenţie culturală pentru schimbarea mentalităţilor, diversitate culturală. Mai multe detalii despre sesiunea de finantare puteti obtine accesaând www.afcn.ro, scriind la adresa contact@afcn. ro şi sunand la numarul de telefon 021 230 00 94.

Adina  – Comp. Legis

VN:F [1.9.8_1114]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)
Categories: Diverse Tags: